سطح نویسندگان

نویسنده سطح معمولی پیش نیاز: ندارد دستمزد هر 1000 واژه : 10 هزار تومان دستمزد هر 1000 بازدید : 10 هزار تومان نویسنده سطح 2 پیش نیاز: 30 مقاله یا خبر- 5 هزار بازدید در سایت دستمزد هر 1000 واژه : 15هزار تومان دستمزد هر 1000 بازدید : 11 هزار تومان نویسنده سطح 3 پیش … ادامه خواندن سطح نویسندگان