بازی مافیا پرطرفدارترین بازی 2020

بازی مافیا بازی جذابی است،که می توان به همراه دوستان و آشنایان انجام داد.در روز های تعطیل و خسته کننده یکی از بهترین روش هایی که به وسیله آن می توان با خستگی و روزمرگی مقابله کرد،بازی مافیا است.12 min


8
بازی مافیا پرطرفدارترین بازی 2020
بازی مافیا پرطرفدار ترین بازی 2020

بازی مافیا طرفدارترین بازی 2020

بازی مافیا بازی جذابی است،که می توان به همراه دوستان و آشنایان انجام داد.در روز های تعطیل و خسته کننده یکی از بهترین روش هایی که به وسیله آن می توان با خستگی و روزمرگی مقابله کرد،بازی مافیا است. این بازی را می توان به صورت دورهمی و همراه دیگران تجربه کرد. البته باید این نکته را در نظر داشت. که برای این بازی باید گروه خاصی از افراد تعیین شده باشند . بازی مافیا مهارت های ایفای نقش ، تحلیل اطلاعات ، اقناع دیگران و استدلال را افزایش می دهد.

بازی مافیا چیست
بازی مافیا بازی جذابی است،که می توان به همراه دوستان و آشنایان انجام داد.

چند نفر برای بازی مافیا مورد نیاز است؟

درست است که نظرات متفاوتی برای تعداد افراد این بازی وجود دارد. اما حداقل تعداد مورد نیازبرای انجام این بازی به صورت تمام عیار ده نفر است . درصورتی که بعضی از افراد معتقد هستند .که این بازی را با تعداد کمتر حتی تا پنج نفر یا شش نفر هم می شود انجام داد .( البته به شیوه محدود تری ) .

هدف بازی مافیا :

شناسایی افراد گروه مافیا توسط شهروندان و از بین بردن آنها در هرروز توسط آرای عمومی هدف اصلی بازی مافیا است. و بازی تا باقی ماندن اخرین نفر مافیا نیز ادامه دارد .در واقع می توان گفت در بازی مافیا از بین بردن شهروندان در بازی توسط مافیا  یا به طور برعکس از بین بردن مافیا توسط شهروندان هدف است ،هنگامی که گروه مافیا در اکثریت تعداد باشد بازی به اتمام می رسد.

نقش های بازی مافیا :

نقش های اصلی :

 

1ــ مافیا :

مافیا گروهی هستند که شهروندان را خواهند کشت .و در تمام بازی باید هویت خود را پنهان کرده و دروغ بگویند . مافیا هنگام شب اول همدیگر را خواهند شناخت ، به این ترتیب زمانی که نقش های دیگر سعی می کنند تا نقش مافیا را پیدا کنند ، این افراد باید از اول تا اخر بازی دروغ بگویند .و وانمود کنند که شهروند هستند.

نقش مافیا در این بازی سخت ترین نقش است،. چون افرادی که شخصا افراد دیگر را می شناسند می فهمند که در حال دروغ گفتن هستند .

مافیا برای موفقیت در بازی باید همکاری تیمی داشته باشند .و به صورت استراتژیک فکر کنند. از شب دوم با بیدار شدن گروه مافیا توسط روایتگر هر بار باید یک نفر کشته شود ، این فرد اگر دکتر او را نجات ندهد. ، از دور های بعدی بازی حذف می شود . این کار به شکل اشاره به فرد و در سکوت انجام می شود .

 

2 ــ شهروند :

وظیفه نقش شهروند پی بردن. به نقش مافیا از طریق حرف زدن و گفتگو کردن با دیگر افراد .، اتهام زدن و شناسایی افراد مشکوک است .

بهترین توصیه برای یک شهروند براقراری ارتباط دوستانه با دیگر افراد، استفاده کردن .از نشانه های کلامی ، غیر کلامی ، و شهود است .

شیوه انتخاب مافیا و شهروندان در ابتدای بازی مافیا :

در بازی مافیا برای شروع باید افراد تقسیم بندی شوند .برای اینکار در ابتدای بازی قرعه کشی انجام می شود. یعنی کاغذ هایی به افراد داده می شود .که نقش آنها بر روی آن نوشته شده است .و این افراد حق نشان دادن کاغذ یا افشای هویت خود را به شخص دیگری ندارد .

 

بازی مافیا
نقش های بازی مافیا

نقش ها دیگر در بازی مافیا :

1ــ خدا یا روایتگر:

کسی که بازی را اداره می کند گاد یا روایتگر نام می گیرد .، خود او در روند بازی نقش ندارد و فقط نظارت کلی بر بازی دارد. البته این نکته هم هست که به غیر از گاد می توان برای تقسیم نقش ها از نرم افزار های مخصوص یا شیوه های دیگر نیز استفاده کرد .

2ــ پدر خوانده:

پدر خوانده یا همان گادر فادر در بازی مافیا نقش اصلی بر عهده دارد. ، او انتخاب می کند که مافیا در شب چه کسی را از میان بردارند .

3ــ کاراگاه:

نقش کاراگاه در بازی مافیا جز شهروندان محاسبه می شود و بعد از صدا زدن افراد سیاه او را صدا می زنند . کاراگاه در هر شب می تواند به یکی از افراد که فکر می کند جز گروه مافیا هستند اشاره کند. و از روایتگر بپرسد که ایا او جز مافیا است یا نه . و روایتگر از طریق اشاره سر خود به او پاسخ دهد .

در صورتی که کاراگاه از هویت یکی از مافیا یا گادفادر اطلاع پیدا کند .در روز بعد بدون اینکه شخصیت خود را فاش کند .، باید هویت اورا بر بقیه افراد افشا کند. می توان گفت نقش کاراگاه جز جذاب ترین نقش های بازی حساب می شود .، زیرا هنگامی که کاراگاه به هویت افراد مختلف پی می برد شهروندان یکدیگر را می شناسند .و علیه گروه مافیا با یکدیگر متحد می شوند.

4 ــ دکتر:

در بازی مافیا نقش دکتر جز شهروندان حساب می شود .، دکتر در هرشب می تواند یکی از افراد که  بر اساس حدث و گمان خود فکر می کند مافیا مورد هدف برای کشتن قرار داده اند را نجات دهد .و اگر دکتر در تخمین موفق عمل کند. و بازیکن صحیح را نجات دهد آن بازیکن به بازی برمی گردد.

 

5 ــ ناتاشا :

ناتاشا در بازی مافیا یکی از اعضای گروه مافیا است. که یکی از شهروندان را در روز لال می کند و آن شهروند در تمام روز بعد نمی تواند صحبت کند. این فرد که توسط ناتاشا لال می شود .نمی تواند هیچ اقدامی در آن روز انجام دهد یا حتی از خود دفاع کند.

6 ــ کشیش:

کشیش مانند دکتر عمل کرده  و بعد صدا زدن ناتاشا بیدار می شود. او حدث می زند که چه کسی را ناتاشا لال کرده است. و اورا نجات می دهد و حفظ می کند تا در تمام روز لال نباشد ،. در واقع  هر شب می تواند یک نفر را بر اساس حدث گمان خود از لالی در بیاورد .

البته او همیشه موفق نخواهد بود زیرا مافیا قابل پیش بینی نیستند، .کشیش اگر از بازی اخراج شود می تواند. از یکی از افراد اعتراف گرفته و هویت او را برای بقیه افراد افشا کند.

7 ــ مذاکره کننده:

مذاکره کنند یکی از اعضای گروه مافیا است .که در جریان بازی یک نفر را انتخاب کرده. و او را عضوی از مافیا می کند البته مذاکره دارای قوانینی به شرح زیر است :

اگر مافیا قصد به مذاکره داشته باشد در فاز شب به روایتگر می گوید و در شب مذاکره مافیا نمی توانند همزمان شهروندی را از بین ببرند . مافیا پس از انتخاب فرد چشمان خود را می بندند. و روایتگر بازی یا همان خدا به روی دست کسی که انتخاب شده است می زند . البته فردی که دکتر ، کاراگاه یا کشیش باشد به مافیا تبدیل نمی شود .

8 ــ روئین تن :

روئین تن شهروندی است که در صورت مردن در شب ، زنده می ماند و نمی میرد . روئین تن اگر در روز توسط آرای همگانی کشته شود از دور بازی خارج می شود ،. در واقع می توان گفت روئین تنها یک بار در شب نمی میرد .

9 ــ کلانتر :

کلانتر جز شهروندان محاسبه می شود ،. او نقشی شبیه کاراگاه دارد .و هر شب خدا یکی از مافیا ها را به او معرفی می کند اما باید در نظر گرفت که کاراگاه یک نفر را حدث می زند .و خدا به سوال او که آیا یان فرد مافیا است یا شهروند پاسخ می دهد. اما برای نقش کلانتر،. خدا هر شب بدون هیچ سوال و حدث و گمان او یک مافیا را افشا می کند .و تفاوت بعدی نقش کلانتر با کاراگاه این است که کلانتر توانایی کشتن مافیا را ندارد.

10 ــ تک تیر انداز :

تک تیر انداز یکی از شهروندان است که هرشب می تواند شخصی را که شک دارد جز مافیا باشد به قتل برساند ، اما باید مطمن باشد که او مافیا است و یکی از افراد گروه خود را به قتل نرساند او برای اینکار هر شب باید یا به گاد یه اسمی بدهد او را می کشد ، یا اعلام کند که کسی را امشب نمی کشد.

11 ــ جاسوس :

جاسوس جز گروه مافیا است .و می تواند در هر شب یا به نظر خود یا به استعلام دو نفر از هم گروهی های خود یک شهروند را به قتل برساند. اما این نکته هم هست .که فقط قابلیت دریافت 6 استعلام را دارد یعنی فقط برای سه روز می تواند این کار را انجام دهد .و سپس به مافیای ساده تبدیل می شود یا در حالت دیگرمی تواند از دوتا تیر و چهار استعلام استفاده کند یعنی چهار روز به صورت جاسوس باقی بماند. دو روز خودش تصمیم بگیرد که کدام شهروند را بکشد ( دوتیر ) و دو روز نیز از هم گروهی های خود استعلام بگیرد ( چهار استعلام ) .

12 ــ زامبی :

زامبی یکی از نقش های پلیس بازی است .که در روز نمی تواند صحبتی بکند حتی نمی تواند از خود هیچ گونه دفاعی نیز بکند .،  تنها با رای خود می تواند به تیم پلیس کمک کند . اما خوبی زامبی این است. که به تیر هیچ یک از نقش های بازی کشته نمی شود. به جز استایپر و اگر دان گروه مافیا زامبی را بزند. یکی از اعضای گروه مافیا به زامبی تبدیل می شود .و در صورتی که دکتر زامبی را مداوا کند دکتر می میرد و زامبی تبدیل به دکتر می شود.

13 ــ محافظ :

محافظ جز شهروندان حساب می شود .که می تواند در فاز شب بازی کند و در شب تبدیل به روح می شود. و تیر هیچ کدام از بازیکنان بازی بر روی او اثر نمی گذارد. البته نقش محافظ می تواند از طریق دزد بازی جابه جا شود اما به صورت کلی هنگامی که تروریست بازی شخصی را همراه خود می برد محافظ می تواند از او محافظت کرده. و جلوی مردن او را بگیرد اما بعد از استفاده از نقش خود به پلیس ساده تبدیل می شود.

 ساقی ، دزد ، شهروند خائن ، تروریست ، شهروند احمق ، تفنگ دار ، پارتیزان ، فارمر، رد گیر، کمین گر ،فرشته ،نارنجک انداز ، منافق ، پیرزن ، یاکوزا ، پزشک دیوانگان ، فرماندار ، سامورایی ، جلیقه دار ، آهنگر ، جیب بر ، باکره ، قاضی ، خرابکار ، شارلاتان ، افسونگر ، فراماسون ، نقش های دیگر مافیا هستند .

هنگامی که صحبت از بازی مافیا می شود .حداقل در هر جمعی یک نفر پیدا می شود
هنگامی که صحبت از بازی مافیا می شود .حداقل در هر جمعی یک نفر پیدا می شود

تاریخچه بازی مافیا :

هنگامی که صحبت از بازی مافیا می شود .حداقل در هر جمعی یک نفر پیدا می شود که این بازی را تجربه کرده است . البته باید توجه داشت که این بازی در جمعی از بزرگسالان نسبت به کودکان و نوجوانان پیچیده تر و رشد یافته تر حساب می شود.

بازی مافیا اولین بار توسط فردی با نام دیمیتری دیویدف .که دانشجوی روانشناسی در دانشگاه مسکو بود. به عنوان یک پروژه تحقیقاتی ارائه شد و به تدریج در دانشگاه های دیگر در آمریکا و اروپا میان گروه های متفاوت رواج پیدا کرد .، تا جایی که امروزه در دهه نود بیشترین محبوبیت  را به عنوان یک سرگرمی در میان بازی ها پیدا کرده است.

 

قوانین بازی مافیا و شیوه انجام:

برای توضیح بازی می توان با یک مثال شروع کرد :

در یک گروه 13 نفره اولین قدم نقش ها باید به صورت مخفیانه به افراد اختصاص داده شوند. این تقسیم بنده برای نقش ها عموما توسط فردی انجام می شود که گاد یا روایتگر نام دارد و خود در روند بازی نقشی ندارد و وظیفه اش فقط  تعیین نقش افراد و نظارت بر بازی است.

تقسیم بندی در یک گروه 13 نفره :

در یک گروه 13 نفره برای تقسیم بندی نقش ها می توان گفت باید سه نفر مافیا ، یک کاراگاه ، یک دکتر ، یک روایتگر و هشت نفر شهروند باشند.

بعد از تقسیم نقش ها باید مطمن شد که هیچ یک از افراد بازی از نقش فرد دیگر در بازی با خبر نیست و اولین قانون بازی می تواند این باشد که هیچ گاه در اول بازی نباید نقش فرد را برای دیگران فاش شود . در بازی مافیا تعداد شهروندان باید حداقل دو برابر مافیا ها باشد.

 

قسمت های روز و شب در بازی مافیا :

بازی مافیا به طور کلی دو بخش یا قسمت اصلی دارد که شب و روز نام می گیرند .

هنگام شب  تمامی افراد موظف هستند که چشمان خود را بسته نگه دارند تا روایتگرد یا همان گاد به ترتیب نقش های بازی را صدا کند .و بعد از اینکه هر کدام از نقش ها پس از شنیدن اسم خود چشمانشان را باز کردند و روایتگر آنها را شناخت دوباره باید چشم های خود را بندند.

روایتگر برای صدا کردن نقش ها از ترتیب نقش های مافیا ،  دکتر ، کاراگاه استفاده می کند .و از این طریق مافیا برای اولین بار در سکوت همکاران یکدیگر را خواهند شناخت .

سپس روایتگر وظیفه دارد. که هر کدام از نقش ها را هنگامی که چشمان خود را بسته اند. بیدار کند و از آنها یک سوال بپرسد.

 برای نقش مافیا سوال بیشتر مواقع به این شکل است :

(قصد کشتن چه کسی را داری ؟ )

برای دکتر سوال به این صورت مطرح می شود :

(قصد نجات دادن چه کسی را داری ؟ )

و برای  کاراگاه نیز به این صورت مطرح می شود :

( قصد پی بردن به نقش چه کسی را داری ؟)

هنگام روز:

و وقتی که تمامی نقش ها از خواب بیدار شدند روایتگر افراد را هدایت می کند .تا افرادی را که می خواهند بکشند یا به عبارت بهتر می توان گفت افرادی که بازیکنان فکر می کنند جز مافیا هستند را مشخص کنند . این بازی با ادامه دادن چرخه روز و شب ادامه پیدا می کند و در هر چرخه یک نفر کشته می شود و از بازی بیرون می رود مگر اینکه نقش دکتر هنگام شب فرد مورد نظر را نجات دهد.

روایتگر
روایتگر بازی را شروع می کند و به همه افراد بازی اعلام می کند. که چشمان خود را ببندند

 

بازی مافیا :

شب اول :

روایتگر بازی را شروع می کند و به همه افراد بازی اعلام می کند. که چشمان خود را ببندند هنگامی مطمن می شود که همه افراد چشمان خود را بسته اند .این فرمان را می دهد ( مافیا بیدار ) مافیا ها چشمان خود را باز می کنند و همدیگر را می شناسند و دوباره چشم های خود را می بندند.

روز اول در بازی مافیا :

همه افراد چشم های خود را باز می کنند. و بازی را شروع می کنند. در این مرحله هر کدام از افراد برای جلو بردن بازی و پی بردن به نقش دیگر افراد یکدیگر را متهم می کنند . در این مرحله به راحتی می توان رفتار های غیر معمول را شناسایی کرد. برای مثال افرادی که خجالتی رفتار می کنند یا افرادی که بیش از حد نرمال رفتار می کنند . یکی از مواردی که در این مرحله به شناسایی دیگر افراد کمک می کند .پرسیدن سوال های سر راست درباره با نقش افراد است همچنین باید به چشمان فرد نگاه کرد. و از او سوال شود که آیا در گروه مافیا حضور دارد یا نه ؟

پس از آنکه تمام افراد گروه خود را ابراز می کنند نوبت به اتهام زدن می رسد و اینکه گروهی از افراد را برای مظنونین مشخص کنند . پس از آن با اشاره روایتگر نوبت به رای گیری برای کشتن یکی از افراد می رسد. در این مرحله هر کدام از افراد بازی به نقشی که فکر میکنند مافیا است. رای می دهند اگر مظنون ها طبق معمول بیشتر از یک نفر باشند .فردی که بیشترین رای را از میان جمع به دست بیاورد کشته می شود .اما در حالت های معمول بازی های فانتزی قبل از کشته شدن فرد به او زمان برای دفاع می دهند .که شاید بتوانند آرای را برگرداند. اما اگر نتواند از خود به خوبی دفاع کند  از بازی خارج می شود . فرد مورد نظر نباید بعد از کشته شدن حرف بزند یا نقش خود را افشا کند .

شب دوم  :

تمام افراد بازی چشم های خود را می بندند روایتگر گروه مافیا را بیدار می کند .و از آنها می پرسد که قصد کشتن چه کسی را دارند .و سپس برای اولین روایتگر دکتر را از خواب بیدار کرده. و از آن می پرسد که قصد نجات چه کسی را دارد. و سپس روایتگر کاراگاه را از خواب بیدار کرده .و از او می پرسد که قصد پی بردن به هویت چه کسی را دارد .

روز دوم :

روایتگر همه بازیکنان را بیدار می کند  در همین زمان یکی از افراد کشته شده است مگر آنکه دکتر در روز قبل فرد مورد هدف توسط مافیا را شناسایی کرده و او را نجات دهد .

بازی مافیا به همین صورت در چرخه های روز و شب ادامه پیدا می کند. تا زمانی که شهروندان بتوانند تمامی افراد گروه مافیا را شناسایی کنند. و انها را از بین ببرند یا بر عکس گروه مافیا بتوانند با از بین بردن شهروندان به تعداد اکثریت برسند. هنگامی که فرد از بازی خارج می شود. در شب بعد قابلیت دیدن هویت دیگر افراد را دارد .،  و می تواند متوجه شود که چه کسی او را فریب داده است .

 

رمز موفقیت در بازی مافیا :

در حقیقت می توان گفت برای یک بازیکن بازی مافیا بیشتر از برد یا باخت در بازی لذت بردن از خود بازی اهمیت دارد  برای نبرد بین مافیا و شهروندان داشتن تقابل قدرت ذهن ، فن بیان و رفتار شناسی بسیار مهم است. اما اگر برنده شدن در بازی مافیا با اهمیت زیادی روبه رو باشد می توان گفت بزرگ ترین نکته برای این برد تجربه است .

فرد باید آنقدر خوب بازی کند که بتواند با انواع استراتژی ها و سناریو های متعدد بازی مافیا آشنا شود و نکته مهم تر باید بتواند سناریو سازی کرده و تیم خود را هدایت کند. همچنین باید بتواند سناریو تیم مقابل را تشخیص داده و در کسری از ثانیه واکنش نشان دهد.

برای برنده شدن در بازی مافیا تکنیک هایی هست که با استفاده از آنها می توان برنده شد .

بازی مافیا و تکنیک های ان
تکنیک های برد در بازی مافیا

 

تکنیک های برد در بازی مافیا:

 

1 ــ مطالعه درباره رفتار شناسی و زبان بدن

2 ــ کسب تجربه :

تجربه در هر کاری می تواند مهم ترین ویژگی موجود باشد . بنابراین تا جایی که امکانش هست .باید بیشتر بازی کرد ، امروزه با وجود کافه بازی ها و انواع خانه های بازی یا حتی کافی شاپ هایی که مافیا برگزار می کنند . در شهر های مختلف چه کوچک چه بزرگ پیدا کردن .جمع های بزرگ مافیا کار سختی نیست .، هر میزان که تعداد دفعات و با افراد متنوع بیشتر بتوان بازی کرد ، پیشرفت بیشتری صورت می گیرد . در این صورت می توان گفت تجربه بیشتر برابر با حرفه بیشتر است.

3 ــ نگاه کردن به بازی حرفه ای ها :

نگاه کردن به بازی افراد قدرتمند و با تجربه به حرفه ای شدن در بازی مافیا کمک به خصوصی می کند. در این حالت فرد می تواند خودش را به جای شهروندان ساده بازی مافیا قرار دهد و با دستور گاد چشمانش را ببندد و همراه با دیگر افراد بیدار شود و ببیند که آیا با توجه به بازی دیگر افراد و کشته آن شب می تواند مافیا را به درستی حدث بزند یا نه .

در این حالت فرد باید به صحبت ها با دقت گوش کند ، از اشتباهات بازیکنان درس بگیرد و سعی کند تکنیک های بازیکن های متفاوت را در طول بازی یاد بگیرد.

4 ــ  بازی با حرفه ای ها :

بازیکنان حرفه ای معمولا در طول بازی از سناریو های بیشتری استفاده می کنند این بازیکنان در لحظه سناریو می چینند و با تجزیه و تحلیل دقیق خود به سرعت واکنش نشان می دهند و بازی را به نفع تیم خود هدایت می کنند . افراد تازه وارد می توانند از این بازیکنان چیزهای زیادی بیا موزند و سطح بازی خود را ارتقا بدهند .

5 ــ  مافیای ترسو ممنوع !

در بازی مافیا همیشه همه چیز با حدث و گمان شروع می شود و معمولا حدس ها و تارگت های بی دلیل باعث می شود که بازیکن ها بیشتر صحبت کنند. و در نتیجه سایر بازیکن ها با توجه به این حرف ها به نکته های ریز اما مهم برسند . اعضای تیم مافیا در بین تازه کار ها معمولا ترسو هستند . و کمتر جرئت تارگت زدن را پیدا می کنند و سعی می کنند .کمتر صحبت کنند تا بی دغدغه بتوانند گوشه ای بنشینند .

این افراد ترس شناسایی دارند به همین دلیل شهروندان قوی را ترور می کنند.  تا شناسایی نشوند اما حرفه تر ها بیشتر حرف می زنند ، بیشتر سناریو می چینند .و برای آنها استدلال می آورند. مافیای حرفه ای حقه می زنند و در نهایت شهروندان را اسیر حقه های خود می کنند . اگر فردی بخواهد به یک بازیکن مافیای قوی تبدیل شود.  باید از ترسو بودن پرهیز کند و سعی کند .که بازیکن های قوی تیم رقیب را نه در فاز شب بلکه در فاز روز اعدام کند . در این صورت در شرایط سخت چیزهای بیشتری یاد می گیرد و بازی هم حرفه ای و جذاب تر می شود.

6 ــ بازی کردن با افراد مختلف :

فردی که می خواهد در بازی مافیا حرفه ای عمل کند نباید با افراد محدودی بازی کند بلکه بعد از اینکه به قوانین بازی مسلط شد .باید سعی کند با گروه های مختلفی آشنا شده .و با آنها بازی کند این کار به صورت شگفت انگیزی باعث افزایش و پیشرفت در بازی می شود .

 

7 ــ تحلیل بازی های قبلی :  

برای پیشرفت در بازی مافیا باید بعد از پایان هر بازی به خوبی درباره روند بازی .، حرف ها ، اتفاقات ، سناریوها ، حقه ها و استدلال های بازی فکر کرد .و آنها را تجزیه تحلیل کرد . باید سعی کرد با سایر بازیکن ها در مورد بازی صحبت کرده .و نقاط ضعف و قدرت خود را در بازی پیدا کرده و آنها را رفع کرد .

 

اصطلاحات بازی مافیا :

در بازی مافیا اصطلاحاتی وجود دارد. که با یادگیری انها فرد اعتماد به نفس بیشتری در بازی پیدا می کند. برای مثال :

1 ــ تارگت :   اتهام زدن

2 ــ تارگت بک :

اتهام زدن متقابل به کسی که اول اتهام زده است.

3 ــ موج سواری :

هنگامی که یک یا گروهی از بازیکن ها بعد از صحبت کردن. یک بازیکن علی رغم نظر خود با صحبت های ذکر شده موافقت می کند. و به آن بال و پر می دهد . در این مواقع گفته می شود که شخص در حال موج سواری است .

4 ــ تیر زدن :

تیر زدن اصطلاحا به شهروندی گفته می شود که بازی اشتباهی که انجام می دهد. به اعدام شهروندان کمک می کند.

5 ــ گره بازی :

 هنگامی که بین چند بازیکن ابهام و شک غیر قابل تشخیصی ایجاد می شود. اصطلاحا گره بازی نام می گیرد.

6 ــ لایک و دیس لایک : تایید و عدم تایید

7 ــ نایت ویژن :

نایت ویژن به زمانی گفته می شود که چشم یکی از بازیکن ها چه عمدا چه سهوا به قصد تقلب در فاز شب باز می شود . در این حالت گفته می شود که فرد نایت ویژن زده است .

8 ــ نوب : بازیکن بی تجربه و ناوارد

9 ــ اکت شب :

هر صدا یا هر گونه حرکتی که از بازیکن ها در فاز شب دریافت شود به اصطلاح اکت شب گفته می شود .

10 ــ نولینچ :

 حالتی  که در فاز روز یا هنگامی که در رای گیری کسی کشته نشود به اصطلاح نولینچ گفته می شود .

11 ــ پوش کردن :

هنگامی که یکی از شهروندان در چند روز چند اتهام دریافت کند. و گروه مافیا از این شرایط سوء استفاده کند .و سعی کنند که آن شهروند را در همان فاز روز اخراج کنند. به اصطلاح پوش کردن یا هدایت مافیایی گفته می شود.

12 ــ سیو کردن یا هیل دادن : شفا یا نجات دادن

بازی مافیا نه تنها باعث سرگرمی و شادمانی گروهی ، بالا بردن دوستی و یافتن دوستان جدید می شود
بازی مافیا نه تنها باعث سرگرمی و شادمانی گروهی ، بالا بردن دوستی و یافتن دوستان جدید می شود

ثمرات بازی مافیا :

بازی مافیا نه تنها باعث سرگرمی و شادمانی گروهی ، بالا بردن دوستی و یافتن دوستان جدید می شود بلکه در زندگی شخصی نیز کمک های بسیاری به افراد می کند . از آنجایی که بازی مافیا یک بازی منطقی و پر از استدلال های متفاوت و متنوع است می تواند در زندگی هر شخص به میزان مهارت های ارتباطی او افزایش ببخشد . این بازی کمک می کند که افراد بتوانند راست و دروغ را از هم تشخیص دهند و بتوانند در زندگی خود و ارتباطات شخصی خود نیز به صورت قانع کننده صحبت کنند یا حتی در موارد مورد نیاز این افراد می توانند به یک فرد حیله گر تبدیل شوند و فردی را که مورد نظر دارند فریب بدهند.

 

با آرزوی موفقیت و شادمانی برای شما.

 

در سئو به ساز گوگل برقصید!

http://https://www.uomi.ir/marzie/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%af/

http://https://www.uomi.ir/sara/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/

نویسنده


خوشت اومد؟ با دوستات به اشتراک بذار!

8

عکس العمل شما درباره این مطلب چی بود؟

اوه اوه
0
اوه
:( :(
0
:(
⋋_⋌ ⋋_⋌
0
⋋_⋌
:)) :))
0
:))
3> 3>
0
3>
like like
0
like
آریا نصرالهی