• بورس اوراق بهادار

    بورس همانند یک بازار است که در آن هم خریدار و هم فروشنده وجود دارد تا با یکدیگیر معامله کنند.

    بورس اوراق بهادار
    View Full Post
    بورس اوراق بهادر چیست ؟ برای اینکه بتوانیم بورس اوراق بهادر را به طور ساده و عامیانه توضیح دهیم باید بگوییم که بورس همانند یک بازار است که در آن هم خریدار و هم فروشنده وجود دارد تا با یکدیگیر معامله کنند. تبادلات بازار بورس اوراق بهادار همانند بازارهای دیگر می تواند به صورت اینترنتی...
    0
  • بازار بورس چیست ؟

    بازار بورس مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می گیرد . در واقع هر زمان شرایطی پیش می آید که بین فروشنده...

    بورس چیست
    View Full Post
    بازار بورس   بازار بورس چیست ؟ در جواب اینکه بازار بورس چیست باید گفت بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می گیرد .در واقع هر زمان شرایطی پیش می آید که بین فروشنده و خریدار ارتباط برقرار می شود،و معامله ای صورت می گیرد ،بازار  تشکیل شده است .این شرایط...
    5