• نکات طلایی در نگارش فیلم نامه

  آن چه برای یک فیلم نامه نویس در مرحله اول مهم است شناخت زبان سینما و اصول فیلم نامه نویسی است . اما آن چه...

  نکات فیلمنامه نویسی
  View Full Post
  نکات فیلم نامه چیست و نکات طلایی آن کدام است؟ قدم های نخست آشنایی با نگارش و نکات فیلم نامه  یک فیلم نامه نویس برای نگارش یک فیلمنامه به طور معمول در ابتدا باید با زبان سینما و نکات طلایی فیلم نامه آشنایی کامل را داشته باشد که این آشنایی در قدم اول منجر به این...
  3
 • بهترین کتاب های فیلمنامه نویسی

  فیلمنامه نویسی : صعنت سینما همیشه علاقه مندان زیادی داشته و داره ، خیلیا رویاشون رو در ورود به این حرفه جست و جو میکنند....

  View Full Post
  فیلمنامه نویسی : صعنت سینما همیشه علاقه مندان زیادی داشته و داره ، خیلیا رویاشون رو در ورود به این حرفه جست و جو میکنند. یکی از پر طرفدارترین  راه ها برای تبدیل این رویاها به واقعیت فیلمنامه نویسیه.یک زمانی فقر منابع اموزشی در این حوزه باعث شده بود همه با خوب و بد این...
  2