• کاربردهای پهپادها در دسترسی طناب

  در سال های اخیر شاهد پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه پهپادها بوده ایم و در حال حاضر این امکان برای همه افراد وجود دارد...

  پهپادها در دسترسی طناب
  View Full Post
  در سال های اخیر شاهد پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه پهپادها بوده ایم و در حال حاضر این امکان برای همه افراد وجود دارد که پهپاد شخصی خود را داشته باشند ، استفاده از پهپادها برای انجام کارهای شحصی یک طرف و استفاده آن ها در صنعت یک طرف دیگر ! در این مطلب...
  0
 • پهپاد چیست؟

  امروزه گفتوگو درباره پهپاد (پرند هدایت پذیر از راه دور ) .و حوزه کاری پهپاد مبحثی داغ و همواره جذاب است . به صورتی که...

  پهپاد
  View Full Post
  پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور ) مقدمه : امروزه گفتوگو درباره پهپاد (پرند هدایت پذیر از راه دور ) .و حوزه کاری پهپاد مبحثی داغ و همواره جذاب است . به صورتی که برخی شرکت ها همواره در تلاش هستند . تا بتوانند با کار بر روی سیستم کنترل این ابزار درباره تکنولوژی...
  12
 • پهپاد ایرانی و انواع آن

  پرنده هدایت پذیر از راه دور که به مخفف به آن پهپاد گفته می شود . نام هواپیمایی بدون سرنشین است که توانایی هدایت از...

  پخپاد
  View Full Post
  پهپاد ایرانی و انواع آن   مقدمه : پرنده هدایت پذیر از راه دور که به مخفف به آن پهپاد گفته می شود . نام هواپیمایی بدون سرنشین است که توانایی هدایت از راه دور را دارد . کنترل این هواپیما های بدون سر نشین با نبود حضور فیزیکی انسان نیز امکان پذیر است ....
  12