برنامه ریزی و موانع آن

ممکن است این جمله از وارن بافت را شنیده باشید که می گوید:«یک احمق با برنامه، می تواند یک نابغه ی بدون برنامه را شکست دهد».           همه ی ما بارها در مورد اهمیت برنامه ریزی شنیده ایم. چه قبول کنیم چه نکنیم همین موضوع به ظاهر ساده می تواند زندگی مارا متحول کند. نیازی نیست در مورد مزایای برنامه ریزی توضیح زیادی داده شود زیرا به اندازه ی کافی اهمیت و فواید آن میدانیم. نکته ی مهم درمورد برنامه ریزی قابل اجرا بودن آن میباشد. پس خوب است بدانیم چه مواردی جلوی عمل کردن به برنامه ریزی را میگیرد یا اصلا اصول یک برنامه ی قابل اجرا چیست؟