در سئو به ساز گوگل برقصید!

امروزه بسیاری از وبسایت ها به دنبال این هستند که در صدر نتایج جستجو باشند. با این حال گوگل هوشمندانه تر از قبل عمل می کند. الگوریتم رقص گوگل با نوسان رتبه وبسایت ها، عملکرد آن ها را بررسی می کند. در نتیجه اگر واکنش کاربران نسبت به یک سایت مثبت باشد، رتبه سایت پس از رقص گوگل افزایش می یابد.