فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی برای پیشرفت جهان

فناوری اطلاعات Information Technology نام دیگر ارتباطات مخابراتی ( این نام دیگر به کار برده نمی شود. و بیشتر از اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بیان این مفهوم استفاده می شود . و به صورت اختصاری به فناوری اطلاعات و ارتباطاات IT گفته می شود .)11 min


6
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

فناوری اطلاعات Information Technology نام دیگر ارتباطات مخابراتی ( این نام دیگر به کار برده نمی شود. و بیشتر از اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بیان این مفهوم استفاده می شود . و به صورت اختصاری به فناوری اطلاعات و ارتباطاات IT گفته می شود .)

طبق گفته کارشناسان فناوری اطلاعات اگر انسان ها تعریف درست و حدومرز مفهوم فناوری اطلاعات را نشناسند. خطر بسیاری وجود دارد که به جای اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ما یک ابزار شود . ما برای فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ایزار شویم .

( دریافت ، پردازش ، مبادله ، پردازش ، ارسال ، دریافت ، استفاده . )
( دریافت ، پردازش ، مبادله ، پردازش ، ارسال ، دریافت ، استفاده . )

کلمات کلیدی در فناوری اطلاعات :

( دریافت ، پردازش ، مبادله ، پردازش ، ارسال ، دریافت ، استفاده . )

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات  در حوزه هایی قبیل. :

 • مطالعه سیستم های اطلاعاتی.
 • طراحی سیستم های اطلاعاتی.
 • پیاده سازی ، پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی.
 • پردازش اطلاعات.
 • انتقال و بازیابی اطلاعات.
 • تحلیل اطلاعات.
 • ذخیره سازی اطلاعات.
 • تبادل اطلاعات.
 • نمایش اطلاعات.
 • حذف یا پاک کردن اطلاعات.

فعالیت دارد در واقع می توان گفت مورد های که در بالا گفته شد .مورد هایی هستند. که فناوری اطلاعات از طریق کار کردن روی رایانه های الکترونیکی یا  برنامه های نرم افزار و سخت افزار آنها را انجام میدهد.

در این دوره این دوره این سیستم بسیار گسترده و وسیع شده است. زیرا از جنبه های محاسباتی و فناوری گوناگونی استفاده می کند. و این باعث آسان سازی شناخت این سیستم در جهان نسبت به گذشته شده است . به طوری که توانایی پوشش بسیاری از زمینه ها را پیدا کرده است .از این زمینه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد که به صورت تنگاتنگی با هم در رقابت هستند .

 

ذخیره سازی اطلاعات :

هر کاری که برای ذخیره کردن اطلاعات روی یک رسانه ( رسانه یعنی سیستمی که توانایی ذخیره ، بازخوانی. ، بازیابی اطلاعات را داشته باشد . ) انجام می شود ذخیر سازی اطلاعات گفته می شود .

برای مثال می توان به ذخیره کردن. اطلاعاتی مانند فیلم  ، اهنگ و انواع برنامه را روی رایتر اشاره کرد.

پردازش اطلاعات :

کارهایی متفوتی که برای تولید ، ذخیره ، بازیابی ،انتقال ، تبدیل دیتا به اطلاعات بر روی داده ها یا اطلاعات برای افزایش دادن افزوده ها انجام می شود.  پردازش اطلاعات می گویند . که برای مثال می توان به تهیه کردن تراز مالی ، محاسبه کردن دستمزد ها ، محاسبه وسایل مورد نیاز برای خرید و… اشاره کرد .

تبادل اطلاعات :

برای توضیح تبادل اطلاعات می توان گفت تمامی کارهایی که بر روی داده ها برای تولید ، ذخیره سازی و بازیابی آنها انجام می شود تبادل اطلاعات نام دارد به صورتی که می توان برای مثال به  ارسال یک فابل یا حتی اینترنت که اطلاعات را از سرور به کامپیوتر ها منتقل میکند اشاره کرد .

حذف یا پاک کردن اطلاعات :

به هر کاری که باعث از بین رفتن و خارج شدن یک سری از الاعات که در مرحله های متفاوت فناوری اطلاعات قبیل ذخیره کردن ، بازیابی ، انتقال و… شود را حذف یا پاک کردن اطلاعات می گویند . برای مثال می توان به حذف اطلاعات گوشی اشاره کرد .

اجزای فناوری : فن افزار ها انسان افزار ها اطلاعات افزار ها سازمان افزار
اجزای فناوری :
فن افزار ها
انسان افزار ها
اطلاعات افزار ها
سازمان افزار

اجزای فناوری :

 • فن افزار ها
 • انسان افزار ها
 • اطلاعات افزار ها
 • سازمان افزار

 

1 ــ فن افزارها :

ابزارآلات ، تجهیزات ، تسهیلات فیزیکی ، تسهیلات افزاری ،. تاسیسات مورد هایی برای تولید خدمات و کالا هستند که فناوری در آنها مطرح شده است .

2 ــ انسان افزارها :

تجربیات ، دانش ، خلاقیت .، مهارت های افرادی مانند کارگردان ها ، مدیران ، مهندسان ، دانشمندان  را می توان فناوری های متبلوری دانست .که برای تکوین ، توسعه ، تکمیل فناوری به کار می روند.

3 ــ . اطلاعات افزار :

اسناد ، مدارک ، اطلاعاتی که برای تولید کالاها و خدمات به کار گرفته می شود فناوری در آنها مطرح شده است .که می توان به توصیف ها ، دستورالعمل ها ، شرح ، رویه ها و مستندات دیگر اشاره کرد .

4 ــ سازمان افزار ها :

فناوری متبلور که در یک سازمان استفاده می شود .تا فناوری توسعه پیدا کند و تکوین کار با سرعت بالایی پیش برود را سازمان افزار می نامند .که شامل روش های مدیریتی ، قدرت ، ایجاد انگیزه ، رهبری سازمان ،. تصمیم گیری برای سازمان ها ، تامین نیاز های سازمان ، هموار کردن راه رسیدن به اهداف سازمان و…. است .

زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 • طراحی
 • علوم کتابداری
 • شبکه های اجتماعی
 • پایگاه های اطلاعاتی
 • علوم اطلاع رسانی
زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات : طراحی علوم کتابداری شبکه های اجتماعی پایگاه های اطلاعاتی علوم اطلاع رسانی
زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات :
طراحی
علوم کتابداری
شبکه های اجتماعی
پایگاه های اطلاعاتی
علوم اطلاع رسانی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزار های آن:

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی کسی که بتواند .تمامی کارهای زیر را بر عهده بگیرد و به نحوه عالی انجام دهد. تا ابزار قدرتمند و سود مندی را برای خود بسازد . برای نمونه این ابزار ها می توان .به نرم افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که توانایی افراد ماهر برای مدیریت و کارشناسان .و انواع تکنسین ها را دارد و یا می تواند به این افراد در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات کمک کند .

 

 • رسیدگی به مشکلات و درخواست ها.
 • رسیدیگی به مشکلات خدمات.
 • پشتیبانی فنی.
 • مدیریت تجهیزات و منابع.
 • تخصیص منابع به کاربرها
 • نظارت بر سیستم.
 • برنامه ریزی.

 

مدیریت در فناوری اطلاعات با وجود گسترش این سیستم و افزایش تجهیزات و خدمات گوناگون در این حوزه با مشکلات زیادی برخورد کرده .

 

 

 

عنصر های فناوری اطلاعات :

1 ــ انسان ها ( انسان ، منابع انسانی ، مفاهیم و اندیشه ها ، نوآوری های روز  .)

2 ــ سازوکار ( قوانین و قرراتی که برای این سیستم به صورت جهانی در نظر گرفته می شود . )

 

 

فناوری اطلاعات و جهان

فناوری اطلاعات رشد بسیار گسترده ای در تمامی کشور های جهان داشته است. به صورتی که در زندگی آنها بهبود ایجاد کرده .و این کشور ها با استفاده کارآمد از ان توانسته اند از  مزایای متفاوتی که برای آنها ایجادکرده است . به خوبی استفاده کنند . به صورتی که کمتر کشوری پیدا می شود .که در مناطق متفاوت خود از شهر تا روستا گرفته از این فناوری استفاده نکند .

( گسترش وسایل ارتباطات جمعی ، آسان سازی ارسال و دریافت پیام ها ، دسترسی بالا و در هر زمان به اطلاعات و… ) .چیزهایی هستند. که هر کشوری با داشتن آنها می تواند به صورت بسیار زیادی پیشرفت داشته باشد .

البته این نکته هم قابل اهمیت است که در هر کشوری امکان اینکه شکاف الکترونیکی ایجاد شود. بسیار زیاد است اما چیزی که دارای اهمیت است . این است که اگر این کشور به شکاف الکترونیکی بی توجهی کند. و ان را در نظر نگیرد با عقب ماندگی روبه رو می شود . زیرا فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشوری از جایگاه بالایی برخورد دار است و استفاده از آن در هر کشور دارای ضرورت است .

 

ایران و فناوری اطلاعات و ارتباطات :

بحث فناوری اطلاعات در ایران همیشه وجود داشت تا توانست در سال 1382 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد معاونت فناوری دست پیدا کند . و خود را به عنوان یک سیستم و فناوری عالی در کشور مطرح ساخت . در واقع سال 1382 را در ایران می توان سال شروع فناوری اطلاعات در ایران دانست .زیرا از آن سال به بعد بود که توسعه های بسیاری در همه جنبه های این فناوری در ایران صورت گرفت . در موارد بعدی توسعه این فناوری شرکت ها مراکزی شروع به این کار کردند  . این شرکت ها و مراکز با فعالیت های زیاد و گوناگونی که در این زمینه با توانمندی انجام دادند. توانستند  تحولات زیادی در کارو کسب خود ایجاد کنند. و در زیر مجموعه های فناوری اطلاعات قرار گرفتند .

در نهایت میتوان گفت افزایش این شرکت ها و مراکز باعث افزایش وضعیت ارتباطی کشور در بخش پست و مخابرات شد. و اهدافی نظیر برنامه های بلند مدت ، تدوین راهبر ها و سیاست ها ، اهداف کیفی ، اهداف کمی ، ارائه این اهداف به شورای عالی ،  به وجود آمد .که ایران برای رسیدگی به این اهداف و به تحقق پیوستن انها معاونت فناوری اطلاعات را تاسیس کرد . و با گذشت زمان و گسترش کارکرد فناوری اطلاعات . این معاونت دارای زیر ساخت هایی نظیر سازمان ها متنوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد .

 

دانشگاه های ایران و فناوری اطلاعات و ارتباطات

رشته فناوری اطلاعات که در دانشگاه ها تدریس می شود برگرفته از این دانش است. و امروزه سازمان آموزش عالی کشور برای این دو سطح درسی متفاوت طراحی کرده است.

 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مهندسی فناوری اطلاعات

هر دو این سطح ها دارای مقطع های کارشناسی ، ارشد و دکتری هستند .

البته این نکته هم قابل توجه است که رشته در این زمینه اما مقداری پیشرفته تر. به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری در دانشگاه های ایران با نام مهندسی اطلاعات و ارتباطات ICT تدریس می شود . گفته شده است. اولین دانشگاهی که تدریس در زمینه این رشته را پذیرفته و ارائه داده است دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده .

 

گرایش های رشته مدیریت فناوری اطلاعات :

1 ــ گرایش سیستم اطلاعات پیشرفته

2 ــ گرایش نظام کیفیت فراگیر

3 ــ گرایش منابع اطلاعاتی

4 ــ گرایش کسب و کار الکترونیکی

5 ــ گرایش مدیریت رسانه

6 ــ گرایش مدیریت دانش

7 ــ گرایش فناوری اطلاعات پزشکی

 

گرایش های رشته مهندسی فناوری اطلاعات :

1 ــ گرایش تجارت الکترونیکی

2 ــ گرایش سیستمهای کامپیوتری

3 ــ گرایش شبکه های کامپیوتری

4 ــ گرایش معماری سازمانی

5 ــ گرایش مدیریت فناوری

6 ــ گرایش امنیت

7 ــ گرایش سیستم های چند رسانه ای

8 ــ گرایش سیستم های اطلاعات

 

گرایش های رشته مهندسی فناوری اطلاعات وارتباطات ICT

1 ــ گرایش تجارت الکترونیک

2 ــ گرایش مدیریت شبکه

3 ــ گرایش دیتا و امنیت شبکه

4 ــ گرایش ارتباطات سیار

5 ــ گرایش مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات

6 ــ گرایش سیستم های جند رسانه ای

 

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات ( مقطع کارشناسی )

1 ــ مبانی فناوری اطلاعات

2 ــ مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

3 ــ تجارت الکترونیک

4 ــ مهندسی فناوری اطلاعات

5 ــ آموزش الکترونیکی

6 ــ برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

7 ــ محیط چندرسانه ای

8 ــ تحقیق در عملیات

9 ــ دروس تخصصی شبکه

10 ــ مبانی الکترونیک دیجیتال

11 ــ اصول و مبانی مدیریت آی تی

12 ــ پروژه فناوری اطلاعات

 

درس های وابسته :

1 ــ مهندسی فناوری اطلاعات

2ــ طراحی نرم افزار

3 ــ فناوری اطلاعات و ارتباطات

4 ــ علوم یارانه

5 ــ کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

6 ــ همیار آی تی

7 ــ سیستم اطلاعاتی

مدیریت فناوری اطلاعات رشته ای است که منابعی مانند سخت افزارها ، نرم افزار ها
مدیریت فناوری اطلاعات رشته ای است که منابعی مانند سخت افزارها ، نرم افزار ها

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات رشته ای است که منابعی مانند سخت افزارها ، نرم افزار ها ، داده ها ، شبکه ها ، بودجه ، نیروهای نسانی. ، تکنولوژی ، تغییر ، طراحی نرم افزار ها ، برنامه ریزی شبکه ها ، پشتیانی کارهای فنی .و… را با نیاز های افراد و اولویت های انها تطبیق داده و آنها را اداره می کند . در واقع می توان گفت  مدیریت فناوری اطلاعات از طریق سیستم های متفاوت اطلاعات .مدیریت که به اتوماسیون متصل است .راه های کسب و کار را با فناوری هم تراز می کند تا به هدف اصلی خود یعنی تولید از طریق فناوری برسد. و بتواند برای آن  ارزش ایجاد کند .

فناوری و تاثیر آن بر زندگی

امروزه زندگی کردن بدون فناوری امکان پذیر نمی باشد . و به هیچ عنوان اگر فناوری نباشد جهان دیگر به کیفیت مورد نظر بشر نخواهد رسید . زیرا بشر زندگی خود را روز به روز بیشتر با فناوری تطبیق می دهد . درست است .که در بعضی موارد استفاده از فناوری باعث اختلال در جنبه هاب مثبت زندگی شده است . اما اینکه بشر بتواند از هر لحاظی در زندگی با بهبود روبه رو شود مهم ترین مسئله در جامعه های پیشرفته و امروزی است . و استفاده از تکنولوژی را می توان روشی عالی و تاثیر گذار در این امر دید .

فناوری اطلاعات را به صورت کلی می توان مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزارها دید که گردش و بهره برداری .از اطلاعات را به صورت آسان از همکاری و تعامل رایانه و مخابرات  ممکن میسازد . این روش امروزه رشد بسیار پیشرفته ای داشته و با استفاده کارامد از آن مزیت های زیادی برای زندگی ایجاد شده است .

آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک امروزه با پیشرفت بسیار زیادی روبه رو شده است .به صورتی که تعداد زیادی از موسسه های آموزشی ، تجاری و شرکت ها تلاش دارند. تا بتوانند در این زمینه فعالیت داشته و باعث گسترش آن شوند . آموزش الکترونیک را می توان عاملی برای آرامش انسان ها دانست. زیرا افرادی که از اموزش الکترونیک استفاده می کنند می توانند در هر رشته ای که می خواهند تحصیل کنند. و دچار مشکلات مالی همچون هزینه های رفت و آمد و دانشگاه نشوند .

یکی از دلایلی که آموزش الکترونیک با سرعت بسیاری در پیشرفت روبه رو است :

. را می توان این دانست که خانواده ها در آموزش الکترونیک قادر به کنترل روی فرزندان خود هستند. و نیاز به پرداخت هزینه بسیار برای تحصیل فرزندان آنها نیست .

آموزش الکترونیک یا آموزش آنلاین باعث پیشرفت دانش بشر شده است. به طوری که هر فرد در هر زمان کخ اراده کند و در هر مکانی که حضور داشته باشد. می تواند از منابع الکترونیکی و کتابخانه های دیجیتال استفاده کند .

همچنین در اموزش انلاین یا همان آموزش الکترونیک ویدیو کنفرانس ها و تالار های مجازی گفت و گو قرار داده شده است .که باعث می شود تا دانشجویان از این مزیت که هر زمان و در هر مکان بتوانند .از در تمام نقاط جغرافیایی با استاد خود ارتباط براقرار کنند و در کلاس درس شرکت داشته باشند .

نکات مهم:

در اموزش الکترونیک را تنها می توان در دسترس بودن امکانات لازم همچون اینترنت پرسرعت دانست .

یکی از چالش های آموزش الکترونیک این است که نمی تواند. تمامی ابعاد مهارت های یادگیری را در آموزش پوشش دهد .و با ضعف در برابر اموزش حضوری روبه رو است زیرا ارتباط های نزدیک و فیزیکی در اموزش ابعاد متفاوت مهارت های یادگیری تاثیر گذار تر و موفق تر عمل کرده است .

ثرگذاری فناوری بر روی فرهنگ هر ملت را می توان مهم ترین تاثیر آن دید . مثلا واژگانی که فناوری وارد هر ملت می کند.
ثرگذاری فناوری بر روی فرهنگ هر ملت را می توان مهم ترین تاثیر آن دید . مثلا واژگانی که فناوری وارد هر ملت می کند.

فناوری و فرهنگ یک جامعه

اثرگذاری فناوری بر روی فرهنگ هر ملت را می توان مهم ترین تاثیر آن دید . مثلا واژگانی که فناوری وارد هر ملت می کند. و مردم هر ملت از آنها استفاده می کنند . و این کار باعث می شود .تا واژه های گوناگون و جدید  و زبانی که بیشتر در بین افراد جوان و کانی که از فناوری استفاده می کنند .وارد فرهنگ هر ملت شود . و باعث انواع زیادی از مشکلات در هر ملت قبیل عقب ماندگی ، فاصله افتادن بین سیاست ، اقتصاد  و فرهنگ می شود .

 

کاربرد های اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

1 ــ  دولت الکترونیکی :

دولت الکترونیک یعنی خدماتی که سازمانهای دولتی و شرکت ها برای ارائه خدمات و اطلاعات به افراد ارائه می دهند . البته متخصصان دولت الکترونیک این سازمان را بدون هیچگونه ساختمان و دیواری تصور کرده. و برای دیگران توصیف می کنند . که توانایی ارئه خدمات دولتی بدون هیچ گونه واسطه را به دیگر افراد در تمامی زامان ها و تمامی روزها دارد .

2 ــ شهر الکترونیک :

شهر الکترونیک به این معنی است که شهروندان یک شهر در هر زمان و در هر مکانی که هستند .بتوانند  .به خدمات متنوعی نظیر خدمات تجاری ، خدمات آموزشی ، خدمات خدمات بهداشتی. ، خدمات اداری ، خدمات تفریحی و … دست پیدا کنند . و از آنها استفاده کنند.

3ـ آموزش الکترونیک :

آموزش الکترونیک تفاوت بسیاری با آموزش حضوری دارد. به صورتی که می توان کفت 40 تا 50 درصد اطلاعاتی که در آموزش الکترونیک تدریس می شود .از طریق استاد است اما 50 تا 60 درصد این اطلاعات از طریق تعامل و ارتباط بین دانشجویان و استاد تدوین می شود .

4 ــ تجارت الکترونیک :

کارشناسان مهم ترین مبحث در فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجارت الکترونیک می دانند .و می گویند که این تجارت با پیشرفت بسیار بالا در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است. زیرا در نظام خرید فروش مشخصه هایی قبیل سرعت ريال صحت ، دقت ريال کنترل آمار ، استفاده درست از فرمول ها بسیار اهمیت دارد. که تجارت المترونیک دارای تمامی این ویژگی ها است .

درست که تجارت الکترونیک دارای خطاهایی هم بوده است. اما می توان گفت که به علت کارایی بالایی که این تجارت در جهان دارد بر روی این خطا ها چشم پوشیده می شود. و درواقع جهان برای سود بردن به آن نیاز دارد و حضور آن را الزامی می داند و معتقد است که بستر های فرهنگی و فکری در جامعه باعث رفع مانع های حقوقی و قانونی در جامعه می شود .و باعث تامین پیش نیازهای سیستم هایی مانند سخت افزارها و نرم افزار ها می شود .

 

کاربردهای جزئی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کاربرد اطلاع رسانی در بخش های متفاوت زندگی در هر مکان و هر زمان با سرعت بالا.
 • مقدور ساختن تولید و توزیع کارآمد محصولات کشاوزی.
 • امکان سازی در عرضه خدمات اولیه بهداشتی به مناطق محروم.
 • امکان تدریس مدرسان حتی به دور ترین نقاط جهان.
 • ایجاد بهبود در حکومت گردانی.

 

تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات :

از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به اینترنت اشاره کرد. که دارای فضای خصوصی و عمومی است و هر روزه به مقدار قابل توجهی در حال پیشرفت و افزایش ارتباط است .به صورتی که می توان گفت هم کارکنان محیط های کاری ساده و هم کارکنان سازمان های پیشرفته از آن در مواردی مانند طراحی کار خود ، ایجاد شرایط مناسب برای کار و… استفاده می کنند .

همچنین می توان گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را  به صورت بسیار کارآمد تحت تاثیر قرار داده است. به صورتی که  محیط سازمان ، خود سازمان و جهان اجتماعی از این فناوری بهره می گیرند .

مدیران برای اینکه بتوانند با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سازگاری پیدا کنند. سعی بر اگاهی از تغییرات این فناوری و درک آنها را دارند . در واقع می توان گفت فناوری اطلاعات نه تنها باعث پیشرفت سازمان می شود. بلکه باعث بالا بردن سطح انگیزه کارکنان نیز می شود .

 

کتاب های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مبانی نوین سازمان و مدیریت
 • سیستم های اطلاعات مدیریت
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کاربرد نرم افزار AUTOCAD در معماری و معماری شهری
 • کارآفرینی
 • خرید و فروش الکترونیکی
ولین کامپیوتر در سال 1950 توسط سازمان ها و مرکز های دولتی مورد استفاده قرار گرفت .
ولین کامپیوتر در سال 1950 توسط سازمان ها و مرکز های دولتی مورد استفاده قرار گرفت .

تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 • اولین کامپیوتر در سال 1950 توسط سازمان ها و مرکز های دولتی مورد استفاده قرار گرفت .
 • در سال 1951 توسط پایگاه های اطلاعاتی این پیشنهاد داده شد که از این کامپیوتر برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا استفاده شود . این کامپیوتر توانست از این فرصت استفاده کرده و خود را ثابت کند .
 • در سال 1960 انفورماتیک ( کامپیوتر های بزرگ ) حضور پیدا کردند و داده پردازی شکل گرفت که از آن در حوزه مدیریت اطلاعات استفاده شد .
 • در سال 1970 به صورت بسیار گسترده از سیستم های هوشمند استفاده شد و این کار باعث ایجاد ایده اصلی اتوماسیون های اداری و ایجاد اولین سیستم های بدون کاغذ شد .
 • در سال 1980 کشور هایی همچون ژاپن ، انگلستان ، آلمان و… توانستند از کاپیوتر برای انجام خدمات بانکی ، هتل ها ، مدیریت پروژه های متفاوت و… استفاده کنند و باعث رشد و پیرشفت بالایی در این زمینه ها شوند .
 • در سال 1980 توسعه و رشد بسیار بالایی برای شبکه های کاکپیوتری پیش آمد که باعث ایجاد قدرت ارسال کردن صدا و تصویر از شبکه مخابراتی ، انجام محاسبات از طریق کامپیوتر ها ، ارسال محاسبات و… شد
 • از سال 1980 به بعد فناوری اطلاعات تواسنت کاربرد های اساسی خود قبیل تولید ، پردازش ، نگهداری ، توزیع و حذف را که از طریق ابزار ها و روش های لازم تولید شده انجام می شوند شکل دهد . برای مثال می توان به نمونه هایی از آن مثل متن ، تصویر ، صوت ، ادغام این ها باهم ، استفاده آنها به صورت هم زمان در ساختار های متنوعی مانن ساختار های اقتصادی ، علمی ، تجاری و همچنین مدیریت سازمان های متنوع با انواع سیستم های کامپیوتری که با استفده از کابل کشی یک سیستم انجام می شود اشاره کرد .

 

دیتا :

به مجموعه نماد ها ، اعداد ، کلمات ، اعلائم ، نمودارها ، که توانایی نشون دادن رخداد های متنوع را دارند دیتا ( داده ) گفته می شود . که می توان آنها را از طریق تحقیق یا مشاهده به دست آمورد.

به صورت دیگر می توان گفت که این داده ها مانند مواد خامی قبیل تاریخ ، تعداد ، مقدار ، جزئیات و… هستند که هنوز پردازش نشده اند .

تبدیل دیتا به اطلاعات :

1 ــ تشخیص نیاز کاربر مورد نظر ( یک فرد ، یک سازمان ، یک شرکت ، یک کارخانه و… )

که معمولا این کاربران اطلاعاتی مانند تعداد ، جنسیت ، تحصیلات ، پست ها ، موقعیت ، رده بندی سازمانی و… را درخواست می کنند .

2 ــ اطلاعات باید به روز باشد تا بتواند باعث بهبود در تصمیم گیری ها شود . همچنین باید پارامترها دقیق ، قابل فهم ، دارای جزئیات بالا ، دارای عنوان برای موضوع اصلی باشد .

3 ــ تبدیل اطلاعات تفسیر شده به دانش توسط پرسنل سازمان ها ( برای تبدیل اطلاعات به دانش نیاز به اطلاعات ، نیروهای انسانی ، و مدیریت دانش است . )

اطلاعات چیست ؟

برای توضیح واژه اطلاعات می توان گفت اطلاعات داده هایی هستند که مورد پردازش قرار گرفته و توسط گیرنده پیام درک و تفسیر می شوند . در واقع می توان گفت اطلاعات از افزودن 5 تا ایتم ( زمینه ، محاسبه ، طبقه بندی ، اصلاح ، چگالش )  به داده ها به وجود می آیند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که تعریف و جمع آوری اطلاعات از طریق ایتم هایی مانند چه کسی ؟ چرا ؟ چه چیز ؟ چگونه ؟ کجا ؟ چطور ؟ چه ؟ و… انجام می شود . سپس عمل به روز رسانی این اطلاعات انجام می شود تا یک سیستم برای پاسخگویی به سوالات طراحی شود .که به آن دانش گفته می شود .

مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 

1 ــ  دارای توانایی هایی قبیل ذخیره سازی ، پردازش ف انتقال انواع اطلاعات است. که می تواند با این اطلاعات باعث افزایش توانایی افراد و انواع سازمان ها شود .که به آنها قابلیت هایی همچون انجام ارتباط آسان ، دقیق و دارای هزینه کم را می دهد . در نتیجه باعث پیشرفت افراد و سازمان ها می  شود .

2 ــ  آسان سازی عواملی همچون تصمیم گیری و برنامه ریزی با سرعت و دقت  که دارای کیفیت بالا و زمان کافی است.

3 ــ کاهش خطا های انسانی در شبکه های سازمانی

4 ــ برقرار کردن ارتباط با سرعت بالا بین کارکنان .

5 ــ باعث افزایش خلاقیت و کارآیی کارکنان می شود .

6 ــمی تواند  انتشار اطلاعات در سطحی بسیار وسیع و بزرگ با کمترین هزینه ممکن با بهترین و مفید ترین اطلاعات را انجام دهد

7 ــ  باعث معنا دادن و غنی ساختن بسیاری از مشاغل می شود .

8 ــ باعث توسعه ارتباطات سیاسی ، اجتماعی  ( در دو سطح فردی و گروهی )و اقتصادی می شود .

9 ــ می تواند از بهره مندی محرومان از تساوی بیشتر در فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی به راه های متفاوت حمایت کند .

10 ــ توسعه سیاسی:

دارای سه خصوصیت ( 1 ــ با  تضمین کردن منابع سنتی باعث بالا رفتن قدرت در جامعه می شود   2 ــ افزایش سازمان ها در حکومت با گذر زمان  3 ــ افزایش روز به روز مشارکت های سیاسی در جامعه ، شناخت بیشتر افراد و ملت به صورت واحد و تحرک توده مردم نیازمند است ) . که وسایل جمعی از قبیل وسایلی که فناوری اطلاعات باعث ساخت آنها می شود. می توانند به حمایت از توسعه سیاسی بپردازد و این توسعه را تشویق کند .

11 ــ  باعث آسان سازی توانایی کارکنان می شود .

12 ــ باعث تغییر تفکر ، خلاصه کردن حقیقت ها ، درست کردن اشتباهات ، کارهای مشارکت آمیز و…. این ها همه انواعی از مزیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند .

ــ بالا بودن سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است .که می توان گفت زمان هایی این سرعت از انسان ها نیز جلوتر می رود .
ــ بالا بودن سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است .که می توان گفت زمان هایی این سرعت از انسان ها نیز جلوتر می رود .

معایب فناوری اطلاعات و ارتباطات :

1 ــ بالا بودن سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است .که می توان گفت زمان هایی این سرعت از انسان ها نیز جلوتر می رود .

2 ــ از بین بردن حریم خصوصی افراد در بعضی از مواقع.

3 ــ در دست قرار گرفتن قدرت توسط اقلیت های کوچک زیرا فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند با تمرکز روی اطلاعات این قدرت را به ایت اقلیت ها بدهد .

4 ــ  جامعه ای که تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار میگیرد می تواند دارای قابلیت سو استفاده  بالا نیز باشد .

5 ــ بالا بردن تفاوت بین افراد غنی و فقرا و افراد جوان و افراد سن بالا مشکل بزرگی است فناوری اطلاعات ایجاد کرده است و می توان دلیل آن را این دانست که برای استفاده از این امکانات افراد باید حدقل تمکن مالی را دارا باشند .

6 ــ هزینه ای که انتقال فناوری دارد را می توان به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکل های آن دانست و

7 ــ کشورهایی مثل کشور آمریکا ، ژاپن ، فرانسه ، ایتالیا ، هلند که دارای سرمایه کشوری زیادی هستند دارای سیستم فناوری اطلاعات بالایی نیز در کشور خود هستند زیرا فناوری اطلاعات هزینه بر است و کشوری هایی مانند مثال های ذکر شده که دارای سطح بالایی هستند قادر به پرداخت این هزینه می باشند .

8 ــ فناوری اطلاعات به افراد و نیروی انسانی که به آن آگاهی داشته باشند و بتوانند آن را مدیریت کنند نیاز دارد .

 

موانع پذیرش فناوری های جدید :

1 ــ ایجاد حالت رقابتی بین سازمان ها :

یک سری از سازمان ها هستند که اعتقاد دارند تلاش برای نوآوری و پذیرش رویه ها فناوری های جدید می تواند بالا بردن رقابت پذیری در بین سازمان ها شود . اما این استدلال اشتباه است چون همان افرادی که در سازمان ها سرمایه گذاری می کنند می توانند سرمایه گذار در این فناوری جدید نیز باشند و این نکته قابل اهمیت است که این سرمایه گذاری می تواند این افراد را قادر به اداره وظایف خود و توسعه سازمان سازد . همچنین برای جلوگیری از حالت های رقابتی و شکست در آنها افراد و کارکنان یک سازمان می توانند با در نظر قرار دادن بازار هدفاز سازمان خود دفاع کنند و جلوی حرکت های نجهامی از طرق رقیبانشان را بگیرند .

2 ــ بی میلی کسب و کارهای کوچک نسبت به فناوری :

مدیریت دانش و فناوری های جدید بر روی سازمانیی نظر دارد که در حال ایجاد ، توزیع و تقویت حوزه های وظایف خود هستند . البته این نکته قابل اهمیت است که این موارد قابل اهمیت پایه یک سازمان فرهنگی است . و می توان از اساس و بنیان های آن کار تیمی ، آسان سازی دانش ، آسان سازی نوآوری را در نظر داشته باشیم . اما بسیاری از کسب و کارهایی که در بازارها رواج دارند در اندازه متوسی ارائه شده اند و قادر به پذیرش این فناوری های بزرگ نیستند .

3 ــ ذهنیت مالکان :

هنگامی که از کلمه مالکان استفاده می شود می توان گفت که بسیاری از مالکان هستند که فکر نمی کنند و نگرش آنها نسبت به کسب و کار نگرش سنتی است . این مالکان علاقه ای به فناوری ، نوآوری ، وفرآیند های مدرن ندارند و ترجیح می دهند کسب و کارهای خود را به همان روش های قدیمی اداره کنند .

4 ــ ابعاد سازمانی :

برخی از کسب و کار ها هستند که دارای فرآیند های تجاری بوده و در بازه زمانی طولانی از آنها استفاده کرده اند به صورتی که این فرآیند بطور کامل برای کار آنها کفایت داشته و هیچ گونه کم کاستی در آن نیست . و اطلاعات مربوط به مشتریان را بر مبنای روابط شخصی و آنها می دانند .

5 ــ استفاده ناقص از تجهیزاتو کاربرد ها :

بهره گیری ناکارآمد کاربران در بهره یری از فناوری های جدید که منجر به استفاده ناقص از تجهیزات و کاربردهای فماوری می شود .

6 ــ مقاومت در برابر تغییر :

با وجود اینکه فناوری اطلاعات دارای سرعت پیشرفت بسیاری است . اما بسیاری از کارکنان سازمان ها و کارهی کوچک هستند که توانایی تعدیل روش های خود و اجرای وظایف عادی خود را به دلیل نداشتن تمایل به یادگیری فناوری و همچنین ایجاد حس نا امنی در آنها در صورت تغییر کردن ، ندارند .

 

7 ــ نگرانی از روبه رو شدن با بی امنی سازمانی :

هنگامی اطلاعات از روش های قدیمی و سنتی به دست می آیند سرقت و نابودی آنها تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل بسیاری از مدیران تصور این را دارند که پیچیدگی در شبکه های مدرن بیانگر ضعف برای سازمان است در واقع می توان گفت که این مدیران توانایی درک و پردازش این فناوری را ندارند .و برای اطمینان از امنیت سازمان خود ترجیها از آن استفاده نمی کنند .

 

امنیت برای تداوم کار فناوری اطلاعات :

اصول امنیت سیستمی اصولی هاستند که مدیران از آنها برای  اقدامات اولیه خود جهت اعمال امنیت برای دارییها استفاده می کنند و برای ادامه این کار از اقدام های مشترکی که در محافظت سیستم ها است استفاده می کنند . این اصول دارای دو سطح فیزیکی و منطقی است که دارای حوزه های گسترده ای قبیل تاثیر گذاری هزینه ها ، پاسخگویی و… است . البته این نکته بسیار قابل اهمیت است که مدیران ، کاربران ، حسابرسان و توسعه گران باید بتوانند نگرش های گرایشی سازمان را برای قوی شدن درک از الزمات امنیتی اتخاذ کنند که در بیشتر موارد این سیستم ها مجبور به داشتن فناوری اطلاعات هستند .

 

6 قانون برای کسب و کار الکترونیکی :

 

1 ــ کار الکترونیکی وجود ندارد :

کار الکترونیکی وجود ندارد یعنی کاری که در این ماه انجام می شود ممکن است در ماه بعدی کلا حذف شده و وجود نداشته باشد زیرا کسب و کار الکترونیکی تازه در اول راه شروع خودش است و برنامه ریزان این کار در حال حاضر نیازمند تجربه هستند .

2 ــ مزیت به پیشتازان می رسد :

در این باره می توان گفت پرنده ای که اول به غذا برسد می تواند از آن استفاده کند و پرنده دوم دیگر نمی تواند از آن استفاده کند . برای تجارت های الکترونیک نیز همین مورد را می توان گفت زیرا در اقتصادهای تجارت الکترونیک حاشیه های کوچک که اول قرار می گیرند می توانند یک مزیت دراز مدت و مهم را ایجاد کنند . برای مثال می توان به اینترنت اشاره کرد که مزیت های گوناگونی را از نقش آفرینان در بازار های متنوع می سازد .

3 ــ موفقیت در به دست آوردن سرعت :

در واقع در این باره می توان گفت هر مقدار که فناوری بیشتر سرعت داشته باشد هنوز هم به اندازه کافی نیست . برای مثال می توان از ضرب المثل بزرگ کوچک را می بلعد اسفاده کرد در دنیای فناوری هم همین گونه است اگر کوچک و کند باشی بزرگ و سریع تر تورا می بلعد . این حکم رقبت سازمان ها را تشکیل می دهد  در واقع این سازمان ها در عواملی مانند : تصمیم گیری ، خدمات ، محصولات جدید ، زمان ، حرکت به سوی بازار ، پاسخگویی ، انجام اقدامات و… باهم رقابت دارند و در این رقابت فقط سرعت باعث پیشی گرفتن می شود .

4 ــ قرار داشتن قیمت ها تحت فشار دائمی :

فناوری اطلاعات در سازمان ها باعث می شود تا سازمان هایی که از اینترنت استفاده می کنند نسبت به سازمان هایی که روش های سنتی استفاده می کنند قیمت گذاری پایین تری داشته باشند . در واقع می توان گفت اینترنت سودی را که روش های سنتی به خاطر کم بودن زمان و اطلاعات برای یافتن فروشنده یا مشتریان پیدا می کند . نداشته باشد .

5 ــ مکان مطرح نیست :

مکان جغرافیایی یکی از مهم ترین مشخصه های انتخاب فروشنده و تولید کننده توسط سازمان ها بوده است اما در حال حاضر فناوری اطلاعات باعث شده است که کارفرمایان در دور ترین نقاط هم بتوانند به تمامی افراد دسترسی داشته باشند . و این افراد مجبور به ترک محل سکونتشان نیستند .

6 ــ اطلاعات منجسم همه چیز است :

روش انتقال اطلاعات به درون سازمان از قدیم تا به امروزه بسیار تغییر کرده است و مهم ترین علل آن را می توان اینترنت دانست زیرا سیستم های اطلاعاتی می تواند از سازمان های سنتی پیشی بگیرد .

 

سیستم بلاک چین چیست ؟

http://https://www.uomi.ir/sara/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/


خوشت اومد؟ با دوستات به اشتراک بذار!

6

عکس العمل شما درباره این مطلب چی بود؟

اوه اوه
0
اوه
:( :(
0
:(
⋋_⋌ ⋋_⋌
0
⋋_⋌
:)) :))
0
:))
3> 3>
0
3>
like like
0
like