پردازش ابری و صفر تا صد درباره آن

پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری در کامپیوتر بتواند. در سراسر اینترنت پخش شود . و فقط  به یارانه شخصی محدود نشود . در وقع می توان گفت کلود استعاره ای برای اینترنت است .و هیچگونه ارتباطی با هادر درایو فیزیکی یارانه ندارد به صورتی وقتی اطلاعاتی روی هارد دیسک ذخیره می شود .یا برنامه ای روی آن نصب می شود.3 min


4
پردازش ابری
پردازش ابری

پردازش ابری چیست ؟

پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری در کامپیوتر بتواند. در سراسر اینترنت پخش شود . و فقط  به یارانه شخصی محدود نشود .

در وقع می توان گفت کلود استعاره ای برای اینترنت است .و هیچگونه ارتباطی با هادر درایو فیزیکی یارانه ندارد به صورتی وقتی اطلاعاتی روی هارد دیسک ذخیره می شود .یا برنامه ای روی آن نصب می شود. در واقع فقط عمل ذخیره سازی و پردازش انجام شده است . یعنی هنگامی که به این اطلاعات نیاز داشته باشید .این اطلاعات به شما نزدیک هستند. و شما می توانید در کوتاه ترین زمان به آنها دسترسی داشته باشید . ( این روش ، رشو عملکرد کامپیوتر ها در چند دهه پیش بوده است . ). البته بعضی از افراد و کارشناسان اعتقاد دارند که روشی که ذکر شد در دوره امروزه نیز برای انجام عمل پردازش ابری نسب به روش های جدید اولویت دارد و می توان از آن استفاده کرد .

البته این نکته قابل اهمیت است که پردازش ابری به این معنی نیست. که یک فرد دارای شبکه ای مجهز به چندین فضای ذخیره سازی و مجموعه ای از هارد دیسک ها باشد و برنامه های سخت افزاری باشد . ( ذخیره سازی و پردازش اطلاعات بر روی شبکه های خانه یا محل کار و… و مکان های جمعی جز دسته کلود قرار نمیگیرد . ).

پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری در کامپیوتر بتواند. در سراسر اینترنت پخش شود . و فقط  به یارانه شخصی محدود نشود .
پردازش ابری از استعاره ای به نام کلود شکل می گیرد . کلود یعنی اینکه اطلاعات مورد نظر یک شخص به جای دسترسی و نگهداری در کامپیوتر بتواند. در سراسر اینترنت پخش شود . و فقط  به یارانه شخصی محدود نشود .

فهرست :

1 ــ  پردازش ابری

2 ــ  انواع پردازش ها :

 • پردازش شبکه ای
 • پردازش خودمختار
 • پردازش مشتری/سرور
 • رایانه بزرگ
 • پردازش همگانی
 • پردازش نظیر به نظیر

3 ــ اولین ابر

4 ــ ابر و چگونگی کارکرد آن

5 ــ پرا واژه ابر برای این سیستم انتخاب شده است ؟

6 ــ انواع ابر:

 • ابر عمومی
 • ابر خصوصی
 • ابر آمیخته
 • ابر اجتماعی

7 ــ انواع سرویس های ابر :

 • زیر ساخت
 • پلتفرم
 • نرم افزار

8 ــ کاربرد های شخصی وکاربرد های تجاری ابر

9 ــ چند مثال از خدمات ابری :

 • گوگل درایو
 • اپل آی کود
 • آمازون کلود درایو
 • سخت افزار کلود
 • کروم بیت

10 ــ مشکل اساسی در کروم :

11 ــ برنامه های کاربردی

12 ــ  پردازش ابری و عامل های تفاوت آن

 • مدیریت شدن
 • ایجاد بر اساس تقاضا
 • دارای دو نوع خصوصی و عمومی

13 ــ ویژگی های پردازش ابری :

 • امنیت
 • میزان منابع
 • بدون محدوده جغرافیایی
 • هزینه
 • ایجاد برنامه های موبایل
 • اینترنت اشیا
 • نگهداری

14 ــ پردازش ابری و اقتصاد :

 • دوری از هزینه های اولیه
 • اشتراک زمانی
 • پایان دادن قرارداد
 • کمپانی ها و هزینه های پرداختی

15 ــ کاربرد پردازش ابری در بهداشت و درمان

16 ــ کاربرد پردازش ابری در فناوری اطلاعات

17 ــ کاربرد پردازش ابری در زندگی روزانه

 

پردازش ابری :

( پردازش ابری یعنی دسترسی به داده و اطلاعات در سراسر اینترنت به صورتی که با یک اتصال آنلاین امکان پردازش ابری بدون در نظر گرفتن نقطه جغرافیایی ومحدوده زمانی انجام شود . )

پردازش ابری یعنی امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز در هر زمان و هر مکان در سطح اینترنت وجود داشته باشد . یا مقداری از اطلاعات و داده ها را در وب همگام سازی شده باشد که کوچک ترین نوع پردازش ابری تلقی می شود . در یک سری از کسب و کار های بزرگ می توان گفت شاید نیاز باشد که در این کسب و کار ها یک سری از اطلاعات درباره آن طرف اتصال تعریف شود . البته بعضی از افراد هستند. که به عنوان یک کاربر شخصی هیچ زمان به ایم موضوع فکر نمی کننند که در آن طرف اتصال چه فرآیندهایی در حال انجام است .و چه اطلاعات بزرگی در حال پردازش هستند .

 

انواع پردازش ها :

 • پردازش شبکه ای
 • پردازش خود مختار
 • پردازش مشتری / سرور
 • رایانه های بزرگ
 • پردازش همگانی
 • پردازش نظیر به نظیر
انواع پردازش ها : پردازش شبکه ای پردازش خود مختار پردازش مشتری / سرور رایانه های بزرگ پردازش همگانی پردازش نظیر به نظیر
انواع پردازش ها
1 ــ پردازش شبکه ای :

هنگامی که یک رایانه مجازی بسیار بزرگ از رایانه های تشکیل میشود. و با جفت گیری بسیار ضعیف به یکدیگر باعث ایجاد هماهنگی در کار هم می شوند. تا توانایی انجام کارهای سنگین را پیدا کنند .در این حالت شکلی از پردازش توزیع شده یا پردازش موازی ایجاد می شود که به آن پردازش شبکه ایم می گویند .

2 ــ پردازش خود مختار :

سامانه هایی دارای قدرت این هستند که خودشان بتوانند خودشان را کنترل کنند. و نیاز به مدیریت یک شخص یا یم شرکت ندارند این ها از پردازش خود مختار هستند .

3 ــ پردازش مشتری / سرور :

هنگامی که بین درخداست کننده سرویس یعنی مشتری و ارائه دهنده سرویس .یعنی سرور توسط یک سری از برنامه ها تمایز و ارتباط برقرار می شود . در این حالت  گفته می شود که پردازش سرور / مشتری رخ داده است .

4 ــ رایانه بزرگ :

سازمان های بزرگ و کاربردی از رایانه های بسیار قدرتمند استفاده می کنند . زیرا این رایانه ها می توانند پردازش بسیار بالایی را انجام دهند .

برای نمونه های رایانه بزرگ می توان به سرویس دهی آن در مواردی مواردی مانند سرشماری ، برنامه ریزی برای سازمان ها. ، آمار مصرف کننده ها ، پردازش تراکنش ها و… اشاره کرد .

5 ــپردازش همگانی :

هنگامی که از صنایع همگانی مثل آب ، برق ، گاز نام برده می شود. به منابع محاسباتی ، ذخیره سازی ، قالب های اندازه گیری اشاره می شود. در پردازش همگانی نیز همین گونه است .

6 ــ پردازش نظیر به نظیر :

هنگامی که در یک معماری کاربران بتوانند بدون هماهنگی مرکزی عرضه کننده .یا مصرف کننده. در واحد ها یا منابع باشند الگویی از پردازش نظیر به نظیر ارائه شده است که مدیریت مرکزی ندارد .

 

 

اولین ابر :

پردازش ابری مفهومی است که بیشترین کاربرد خود را در قرن 21 شروع کرد. اما می توان .گفت که مفهوم آن قدمت بسیار بالایی در تاریخ دارد به صورتی که اولین ابرها ریشه در سال 1950 میلادی دارند .

1950 دوره ای بود که   ویژگی آن اتاق های سرور بود. که در آنها رایانه های بسیار بزگ استفاده می شدند . و با استفاده از آنها در بین چند کاربر به وسیله ترمینال های اشتراکی ارتباط برقرار می شود . ( در این حالت بیشتر پردازشی که انجام می شد در ابر رایانه ها اتفاق می افتاد . )

البته این نکته بسیار قابل اهمیت است. که اتاق های سرور و پردازش در ابر رایانه ها بسیار به اینترنت و دنیای امروزه ما شباهت دارد . به صورتی که می توان اینترنت را برگرفته از این روش دانست .

 

ابر و چگونگی کارکرد آن :

یک کلود یا ابر شمال بسیاری از کامپیوتر ها می شود که در یک ردیف مشخص بهم متصل هستند و به صورت یک اکوسیستم واحد کار خود را انجام می دهند . پیکر بندی ابرها به صورتی انجام می شود .تا توانایی ارائه یک یا چند نوع سویس خاص را باهم داشته باشند. از این سرویس ها میتوان به ذخیره سازی داده ها ، تحویل محتوا ، ساخت اپلیکشین و… اشاره کرد . در این صورت کاربران می توانن بدون در نظر داشتن محدوده جغرافیایی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. و از آنها استفاده کنند .

این سرویس ها به صورت پیکربندی کی شوند تا برای کاربران در استفاده .آنها مشکلی به وجود نیاید. و کاربران بتوانند بدون اعمال کردن هیچگونه از تنظیمات از آنها استفاده کنند .

 

چرا واژه ابر ( کلود ) برای این سیستم انتخاب شده است ؟

هنگامی که  به مجموعه بسیار بزرگی از واحد های منفرد از نزدیک نگاه می کنیم. .اولین چیزی که به نظر می رسد و نظاره می کنیم همانند یک ابر است . ابری منحصر به فرد که همانند او وجود ندارد . درست مانند ابرهایی که از ذرات بخار آب واحد در کنار یک دیگر به وجود می آیند .

البته این نکته بسیار قابل اهمیت است .که در زبان انگلیسی واژه ابر برای پرواز دسته جمعه پرندگان و ملخ ها نیز در نظر گرفته می شود . که می توان از این معنی برای پاسخ به این سوال بسیار استفاده کرد. زیرا پرواز دسته جمعه پرندگان مانند وجود دسته هماهنگی از رایانه ها در کنار یک دیگر است .که مانند یک ابر به نظر می رسد .

 

انواع ابرها :
 • ابر خصوصی
 • ابر عمومی
 • ابر آمیخته
 • ابر اجتماعی

 

1 ــ ابر خصوصی :

هنگامی که یک ابر برای استفاده یک سازمان یا یک واحد ایجاد شود .ابر خصوصی نام می گیرد . که فقط توانایی خدمت رسانی به همان واحد یا سازمان را دارد. و برای این کار فقط به وجود آمده است . البته این نکته قابل اهمیت است. که ابر بازهم با وجود این مسئله در بیرون از سازمان در فضای دیتا سنتر باقی می ماند . تا مفهوم ابر برای آن در نظر گرفته شود. اما خدمت رسانی آن فقط برای سازمان یا واحد مورد نظر است .

مدیریت ابرهای خصوصی به دوصورت امکان پذیر است
 • شیوه داخلی : توسط واحد یا سازمانی که از خدمات این ابر بهره می گیرند .
 • شیوه شخص ثالث : شخصی که در سازمان حصور ندارد. و این ابر را برای خدمت رسانی به یک سازمان یا یک واحد مدیریت می کند .

2 ــ ابر عمومی :

با توجه به معنی این کلمه به صورت کاملا واضح میتوان فهمید. که این ابر برای استفاده عموم ساخته می شود . تا به عموم افراد خدمت رسانی داشته باشد . و از نظر ساختاری دارای تفاوت بسیاری با ابرهای خصوصی است . نه تنها از لحاظ افرادی که از آن استفاده می کنند. بلکه در نوع سرویس دهی آنها نیز تفاوت بسیاری است . از نوع های بسیار عالی در ابر عمومی می توان به آپ باکس اشاره کرد به عموم افراد خدمت رسانی می کند .

3 ــ ابر آمیخته :

ابر عمومی و ابر خصوصی باهم تفاوت های بسیاری دارند. اما یک سری از ارائه کننده های خدمات ابری هستند. که سویس دهی عمومی و سرویس دهی خصوصی را باهم ارائه می دهند و ابر آمیخته نام میگیرند . برای مثال می توان به هنگامی که دو ابر به صورت جدا از هم برای عملکردی بهتر با هم به اشتراک بپیوندند یا برای یک کمپانی مخصوص به منظور تکامل همکاری ایجاد کنند. و به ارائه سرویس امیخته بپردازند اشاره کرد .

4 ــ ابر اجتماعی :

هنگامی که چند واحد یا سازمان برای خدمات خود از یک ابر مشترک استفاده می کنند به آن ابر ابر اجتماعی گفته می شود . این ابر مانند یک شبکه عمومی بین چند سازمان فعالیت میکند و به آنها  به صورت محدود خدمت رسانی می کند .

 

انواع سرویس های ابرها :
 • زیر ساخت ها
 • پلتفرم ها
 • نرم افزارها
انواع سرویس های ابرها : زیر ساخت ها پلتفرم ها نرم افزارها
انواع سرویس های ابرها

1 ــ زیرساخت ها :

زیر ساخت به حالتی گفته می شود که یک ابر ارائه دهنده منابع پردازشی مثل سخت افزارهای سرور ، پهنای باند شبکه و سیستم بالانس باشد . در این صورت می توان گفت که این ابر دارای بالانس است . از نوع های خوب و شناخته شده زیرساخت ها می توان سرویس وب آمازون اشاره کرد .

2 ــ پلتفرم ها :

هنگامی که کاربران بتوانند از محیطی که یک ابر به آنها اختصاص داده برای پیشرفت و توسعه یک نرم افزار استفاده کنند به این حالت پلتفرم گفته می شود . این حالت برای زمانی به کار می رود که کاربران مقصود حقیقی برای پیشرفت نرم افزار داشته باشند. و تمام تمرکز و توجه خود را روی این کار قرار دهند . اما مجبور نباشند  بار سنگینی را که مدیریت این سخت افزارها و نرم افزارها بر آنها ممکن است .تحمیل کند را به دوش بکشند . و زیر بار پیکربندی این برنامه ها قرار نگیرند .

از پلتفرم های عالی و قابل مثال می توان به پلتفرم force.com  اشاره کرد .

3 ــ نرم افزار ها :

نرم افزار ها متداول رین نوع پردازش ابری محسوب می شوند. به صورتی که سرویسی که از طرف ابر ارائه می شود . مبتی بر درسترسی افراد و کاربران به برنامه ها و نرم افزار هایی است که در خانه و منزل خود می توانند. از آنها استفاده کنند .

از نمونه های این نرم افزار های می توان به جیمیل ، نت فلیکس و بیس کمپ اشاره کرد .

 

کاربردهای شخصی و کاربرد های تجاری ابرها :

اگر پردازش ابری را به صورت شخصی یعنی کاربرد آن برای افرادی که در خانه یا در اداره جات کوچک هستند و از اینترنت برای کارهای عادی خود استفاده می کنند . در نظر بگیریم . می توان به کاربرد های شخصی از ابر ها رسید.

اما هنگامی که در کسب و کار های بزرگ از ابر استفاده می شود کاربرد آن کاملا با کاربرد های شخصی متفاوت خواهد بود به صورتی که می توان

کاربرد تجاری این ابرها را در چند دسته تقسیم کرد :
 • افرادی که از ابر برای به عنوان یک سرویس استفاده می کنند . و مشتری ها و کاربران از طریق اینترنت و نوع ابر که سرویس دهی می دهد به این کمپانی و محصولات آن دسترسی دارند .
 • افرادی که از ابر به صورت پلتفرم استفاده می کنند مانند شرکت هایی که برای شرکت خود اپلیکیشنی تولید کرده و آن را در سراسر شرکت ود مورد استفاده قرار می دهند .
 • افرادی که از ابرها به عنوان زیرساخت استفاده می کنند . از نوع زیر ساخت می توان مثال های زیادی مانند گوگل ، آمازون ، راک اسپیس ، مایکروسافت که زمینه های متفاوت برای فعالیت کمپانی های متفاوت را ایجاد می کنند اشاره کرد .
 • خود پردازش ابری را میتوان به صورت یک کار بزرگ در نظر گرفت که درآمد زایی آن از دوران قدیم تا به امروزه روز به روز در حال افزایش است به صورتی که درآمد این بازار در سال 2012 معادل با 100 میلیارد دلار بوده و با پذشت زمان در سال 2017 به 127 میلیارد دلار رسیده و امروزه با وجود پیشرفت بالا و استفاده های بسیار زیاد از این پردازش این درآمد توانسته مقدار خود را به 500 میلیارد دلار در هر سال برساند .

 

چند مثال از خدمات ابری :

 • گوگل درایو
 • اپل آی کود
 • آمازون کلود درایو
 • سخت افزار کلود
 • گروم بیت

 

1 ــ گوگل درایو :

گوگل درایو سرویسی است که توانایی ارائه پردازش خالص با فضای ذخیره سازی به صورت عملکرد کاملا آنلاین را دارد . و به اپلیکیشن های ابری  نظیر گوگل ، گوگل داکز ف گوگل شیتز ، گوگل اسلایدز ارائه خدمات می کند .

همچنین از دیگر کاربرد های گوگل درایو می توان به پلتفرم ها اشاره کرد که می توان از نمونه های آن استفاده از خدمات در تبلت هایی مثل آیپد یا گوشی های همراه اشاره کرد . همچنین می توان به گوگل اشاره کرد که اپلیکشن هایی مانند داکز یا شیتز اشاره کرد که گوگل آنها ارائه می دهد .

نکته جالبی که وجود دارد این است که بیشترین خدمات گوگل از پردازش ابری برگرفته می شود حتی سرویس دهی هایی مانند تقویم گوگل یا نقشه های گوگل و…

2 ــ اپل آی کود :

اپل سرویسی است که ابرها از فضای آن برای ذخیره سازی آنلاین برای انجام پشتیبان گیری و همگان سازی انواع سرویس دهی ها مانند ایمیل ها ، تقویم ها و… استفاده کرد .

در این سرویس دهی تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربر بخاطر وجود آی کود در تمام دستگاه های مجهز به آی داس یا مک واس  می تواند در دسترس قرار بگیرد . البته این نکته قابل اهمیت است که برای استفاده از آی کود کاربران ویندوز باید این پنل را روی سیستم خود نصب کنند و بتوانند کنترل بالایی روی پنل آی کود داشته باشند .

قابل توجه است که اپل را می توان یکی از سیستم های قوی دانست که رقبا نمی توانند آن را از میدون به در بکنند . زیرا اپل می تواند نسخه هایی از نرم افزارها پردازش گر متن ، نامبرز ، کی نوت را به صورت اختصاصی در اختیار کاربران قرار دهد .

یکی از ویژگی های این اپل این است که می تواند به کاربران کمک کند تا اگر ایفون خود را گم کردند با استفاده از قابلیت find my iphone آن را پیدا کنند

3 ــ آمازون کلود درایو :

آمازون کلود درایو فضای ذخیره سازی بزرگی است که ارائه دهنده خدمات مثل موسیقی است . یکی از نمونه های آمازون کلود درایو ، آمازون پرایم است که امکان استفاده از فضای ذخیره سازی نامحدودی به کاربران برای نگه داری آنلاین تصاویر ، آیتم های خریداری شده کیندل ،. داده های دیجیتالی خریداری شده ، کلیه فایل های آنلاین ، می دهد .

آمازون کلود درایو به علت دارا بودن فضای نگهداری این فایل های آنلاین در خود  دارای طرفداران زیادی از قبیل باکس ، دراپ باکس ، شوگر سینک و… است که در کلود فعالیت می کنند .

 

4 ــ سخت افزار کلود :

کروم بوک مثالی است که می توان برای خدمات کلود زد زیرا این لپتاپ دارای حافظه ذخیره سازی بسیار کمی است که تنها می تواند حافظه اجرای سیستم کروم اداس را ساپورت کند . این سیستم به گونه ای عمل می کند که کروم را به گوگل کروم تبدیل کرده تا بتوان با آن کارهایی مانند تماشای فیلم ، پخش موسیقی ، استفاده از برنامه ها و اپلیکیشن های انلاین ، تماشای تصاویر و… را انجام داد . ایجاد این قابلیت ها از طرف کروم بوک بر پایه خدمات ابری صورت می گیرد .

5 ــ کروم بیت :

کروم بیت یک درایو بسیار بسیار کوچک است که توانایی تبدیل دستگاه های دیگر را به رایانه ( رایانه مجهز به سیستم کروم ) از طریق اتصال به درگاه اچ دی ام آی دارد .

 

مشکل اساسی در کروم :

اگر اتصال در کروم برقرار نشود اما ما به اطلاعات خود نیاز واجب داشته باشیم به آنها دسترسی نخواهیم داشت البته این نکته هم قابل اهمیت است که قابلیت های آفلاین سیستم کروم روز به روز در حال افزایش است اما هنوز به جایی نرسیده که ما امکان دسترسی به اطلاعات خود را به دست بیاوریم.

پردازش ابری نرم افزار ها را به عنوان سرویس دهی روی اینترنت قرار می دهد
پردازش ابری نرم افزار ها را به عنوان سرویس دهی روی اینترنت قرار می دهد

برنامه های کاربردی :

پردازش ابری نرم افزار ها را به عنوان سرویس دهی روی اینترنت قرار می دهد و با این کار نصب این  نرم افزار ها را روی رایانه های مشتریان و کاربران از بین می برد . تا پشتیانی و مدیریت این نرم افزار ها به صورت ساده تری بتواند صورت بگیرد

در این نوع سرویس دهی کاربران می توانند به تمامی نرم افزار های تجاری از طریق شبکه مورد نظر دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند .

در این نوع پردازش فعالیت این نرم افزار ها از طریق سرور مدیریت می شود و مشتریان تنها می توانند در هر محدوده جغرافی که هستند از این برنامه استفاده کنند .

البته این نکته هم قابل اهمیت است که مدل اجرای این نرم افزار ها از مدل یک به یک به یک به چند تغییر پیدا می کند زیرا در عین واجد ممکن است هزاران نفر در حال استفاده از آن نرم افزار در اینترنت باشند .

یکی از مزایای این برنامه ها این است که کاربران دیگر نیاز به بارگیری و به روز رسنی نرم افزار ها را ندارند و به روز رسانی این نرم افزار ها از ریق مرکز انجام می شود .

 

پردازش ابری و عامل های تفاوت آن :

 • مدیریت شدن
 • ایجاد بر اساس تقاضا
 • دارای دو نوع خصوصی و عمومی

 

1 ــ مدیریت شدن پردازش ابری :

سرویس های ارائه شده کلود همگی توسط یک سری از افراد  یا شرکت ها در حال مدیریت هستند . این مدیریت را می توان یک ویژگی منحصر به فرد برای سرویس دهی ابرها دانست برای مثال اگر شخصی ار اسناد گوگل استفاده می کند با توجه به مدیریت گوگل دیگر نیاز نیست نگران چگونگی امتیاز دهی سایت ، چگونگی به روز رسانی آن ، داشتن ویروس و بد افزار ها ، از بین رفتن اطلاعاتش و… باشد زیرا مدیریت تمامی این کارها را مثل به روز رسانی و امتیاز دهی ، جلوگیری از ویروس و بد افزار ها و نگهداری اطلاعات شخص را به خوبی انجام داده و امنیت بالایی را برای فضای ابری ایجاد می کنند . به صورتی که در بیشتر مواقع هیچگونه فایل مخربی توانایی آسیب رسانی به آنها را ندارد .

2 ــ ایجاد بر اساس تقاضا :

سرویس های ابری هنگامی ارائه می شوند که تقاضایی وجود داشته باشد . در واقع مشتریان می توانند سرویس های ابری را تقاضا کرده و با خرید اشتراک از آنها استفاده کنند . خرید خدمات را می توان به خرید اینترنت شباهت داد که در بعضی مواقع به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد اما در بیشتر مواقع برای خرید آن باید هزینه مورد نیاز را بپردازند .

برای مثال این خدمات می توان به سرویس ایمیل هات میل اشاره کرد که به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می گیرد و راه در آمد این خدمات تبلیغاتی است که انجام می دهد .

در ابرها کاربران هر مقدار که بیشتر از خدمات مورد نظر استفاده کنند بیشتر هزینه بر خواهد بود مانند برق مصرفی خانه ها که که هزینه ماهانه برق در برابر مصرف کاربر تعیین خواهد شد .

در واقع می توان گفت که این ویژگی باعث شده است تا ابرها مواردی غیر قابل پیش بینی باشند .

و این موضوع یعنی اینکه هنگامی که مشتریان می خواهند از ابرها استفاده کنند یا یک سیستم کامپیوتری تهیه کنند نیازندارند که دنبال مشخصه هی خیلی خاص و قوی بگردند زیرا این سیستم ها غیر قابل پیش بینی هستند و برای داشتن آنها نیاز نیست سیستم های فنی بسیار قوی در دسترس باشد .

3 ــ دارای دو نوع خصوصی و عمومی :

در هر خانه حداقل یک رایانه وجود دارد که کاربر با مسئولیت کامل خود از آن استفاده می کند .

اما پردازش ابری این وضعیت را به طور اساسی تغییر داده است به صورتی که ابرها در دو نوع خصوصی و عمومی ارائه شده اند . ابر خصوصی معادل ابری اینترنت و ابر عمومی اینترنت محسوب می شود . برای اینکه بتوانیم از هر نمونه یک مثال بزنیم می توانیم به سرویس ایمیل گوگل اشاره کنیم که یکی از بهترین مثال های خدمت عمومی می باشد . یا می توانیم به آمازون بزرگ ترین خرده فروش جهان اشاره کنیم که در سال 2006 خود را نشون داد و عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات ابری توانست کسب کند . در صورتی آمازون هنگامی که می خواست کار خود را شروع کند تنها مقداری از توانایی قدرت پردازش خود را به کار گرفت و در حالی که داشت چیشرفت میکرد فروش جداگانه خود را آغاز کرد . و امروزه تمامی مردم این سرویس را با نام وب آمازون می شناسند و از آن استفاده می کنند.

در ابرهای ها خصوصی هم می توان گفت شیوه پردازش شباهت زیادی به شیوه عمومی دارد . اما تفاوت این است که در شیوه های عمومی کاربران اتصال امنی به منابع مورد نظر خود دارند .

البته بسیاری از ممپانی ها این امکان را به وجود آوردند که کاربران بتوانند از یک ابر خصوصی با ویژگی های یک ابر عمومی استفاده کنند و از امنیت بالایی در خدمات رسانی روبه رو شوند .

که می توان این فضای خدمات رسانی امن را که در قالب پردازش خصوصی اما با خدمات پردازش عمومی ارائه می شود سرویس ابری خصوصی مجازی نام گذاری کرد .

برای اینکه بتوان آینده ابرها را پیش بینی کرد کافی است به خدمات رسانی امروز آنها نگاه کرد
برای اینکه بتوان آینده ابرها را پیش بینی کرد کافی است به خدمات رسانی امروز آنها نگاه کرد

آینده پیش بینی شده برای پردازش ابری :

برای اینکه بتوان آینده ابرها را پیش بینی کرد کافی است به خدمات رسانی امروز آنها نگاه کرد و امروزه زندگی ما تا حد بسیار زیادی دارد از خدمات سرویس دهی این ابرها بهره می گیرد .

از برنامه های نصب شده در گوشی های همراه افراد ، استفاده کاربران از گوگل درایو ، استفاده آنها از اپ باکس می توان مثال زد تا برنامه هایی که به وجود امده اند و دارای حافظه ابری برای ذخخیره سازی هستند . در مثال می توان گفن که این زیر ساخت های ابری دارای سرعت ارائه بالا و بدون نقص هستند که می توان به یوتیوب و آمازون از آنها اشاره کرد .

اگر پردازش ابری وجود نداشت امروزه به طور حتم می توان گفت که شاید حتی نصفی از برنامه هایی که وجود دارند ، وجود نداشتند .

 

ویژگی های پردازش ابری :

 

1 ــ امنیت :

ابر ها این ویژگی را دارند که تمامی اطلاعات خود را در هر شرایطی و در هر کجا با این که به صورت حضوری آنها را در دسترس ندارند اما بتوانند از آنها استفاده کنند و دسترسی به این اطلاعات برای کاربران بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی یا محدوده زمانی است .

البته این نکته هم وجود دارد که اگر دستگاه مورد نظر نتواند اتصال را برقرار کند امکان دسترسی به این اطلاعات کم می شود اما این موضوع هم قابل اهمیت است که با این وجود هم سرویس های ارائه کننده خدمات ابری اطلاعات کاربر را حتی در صورت دسترسی نداشتن او به آنها در امنیت کامل قرار داده و به صورت دست نخورده باقی می گذارد .

2 ــ میزان منابع

کاربرانی که از پردازش ابری استفاده می کنند .ممکن است منابع کم یا منابع زیاد نیاز داشته باشند اما این موضوع برای ابر ها تفاوتی ندارد. و این قابلیت را برای کاربران ایجاد کرده است که به هر میزان منابعی که میخواهند دسترسی داسته باشند.

3 ــ بدون محدوده جغرافیایی :

پردازش ابری به گونه ای عمل می کند که در هر مکانی که قرار داشته باشد بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی می تواند به تمامی اطلاعات دسترسی پیدا کند در واقع می توان گفت پردازش ابری محدودیت جغرافیایی ندارد .

4 ــ هزینه :

درست است که گفته می شود پردازش ابری هزینه های پیش پرداخت را به هزینه های عملیاتی کاهش می دهد اما پردازش ابری در واقع نه تنها این کار را می کند بلکه موانع ورود به بازار را کاهش داده ، هزینه خدمات مانند نرم افزار ها و سخت افزار ها را کاهش می دهد و همچنین هزینه توسعه این رنم افزار ها و سخت افزار ها را هم کاهش می دهد .

5 ــ ایجاد برنامه های موبایل

امروزه بسیاری از برنامه هایی که سر گوشی همراه بسیاری از افراد وجود دارد از پردازش ابری بهر می گیرند .و این روند روز به روز در حال افزایش است به صورتی که بسیاری از شرکت ها هر روز دارند برنامه هایی ایجاد می کنند که در بستر وب ساخته می شود . در واقع می توان گفت  در این اپلیکیشن ها نرم افزار ها به عنوان سرویس ارائه می شوند .

 

6 ــ اینترنت اشیا :

در آینده بخش جدایی ناپذیری را خواهیم مشاهده کرد که حتی به ابر هم شباهتی نخواهد داشت و می توان این بخش را مانند یک مه بسیار بزرگ دید . دنیای که همه وسایل ، ابزار ها ، دستگاه ها چه از شبکه های داخلی چه بیرونی بهم متصل هستند و یک شبکه را ایجاد می کنند . در این شبکه نیاز نیست که کاربران در هر بار استفاده اطلاات لازم را ارسال کنند بلاکه تمامی اطلاعات در ابرها وجود دارد و این ویژگی باعث کارکرد بالا ، روان ، عالی و قابل درک در این دستگاه ها می شود .

7 ــ نگهداری :

هنگامی کاربران نیاز به نصب برنامه های کاربردی خود ندارند نگهداری با هزینه کم تر برای آنها آسان تر می شود . برای مثال شرکت هایی که سکو های خودشان را اجرا می کنند باید نرم افزار ها و سخت افزار های ودشان را خریداری و از طریق آنها را به آسانی نگهداری کنند .

در پردازش ابری تمامی دستگاه که فقط امکان دسترسی به سرور را داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند و از پردازش ابری استفاده کنند .

پردازش ابری و اقتصاد
پردازش ابری و اقتصاد

پردازش ابری و اقتصاد :

 • دوری از هزینه های اولیه:

کاربری که میخواهند از پردازش ابری استفاده کنند می توانند از هزینه هایی که باید برای خرید نرم افزار ها و سخت افزار ها بپردازند دوری کنند زیرا آنها هزینه را فقط برای چیزی که در حال استفاده آن هسند به عرصه کنندگان پرداخت می کنند . و هزینه های اولیه که برای خرید نرم افزار ها سخت افزار ها استفاده می شود را آنها نباید بپردازند .

 • اشتراک زمانی :

هنگامی که کاربران می خواهند از پردازش ابری استفاده کنند از اشتراک زمانی برخوردار می         شوند یعنی موانع ورود به بازار برای آنها کاهش پیدا می کند ، هزینه و زیرساخت های این کار چون به صورت اشتراکی بین افراد بسیاری است برای آنها کاهش پیدا می کند ، در بازه زمانی کوتاه می توانند به موارد بسیاری از برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنند ، در مدیریت نیز از سربار های کمتری برخوردار هستند .

 • پایان دادن قرار داد:

کاربران می توانند بدون در نظر گرفتن زمان در هر زمانی که می خواهند قرار داد خود را پایان بدهند اما این امکان هم هست که در صورت پایان دادن قرار داد خود ممکن است جریمه مالی برای آنها در نظر گرفته شود و کاربر موظف به پرداخت این جریمه شود .

اما در بعضی مواقع هم کاربران با پایان دادن به قرارداد خود می توانند از نرخ بازگشت سرمایه بکاهند و از عدم قطعیت جلوگیری کنند .

 • کمپانی ها و هزینه های پرداختی :

بسیاری از کمپانی ممکن است با تلاش های فراوان بتوانند هزینه های پیش پرداختی سرمایه ای خود را اهش دهند اما این کمپانی ها نمی توانند هزینه هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند و در صورت کاهش هم این هزینه باز تغییر زیادی نخواهد داشت .

 

کاربرد پردازش ابری در بهداشت و درمان :

 • استفاده از پردازش ابری برای مراقبت کردن و نظارت های پزشکی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز پزشکی در زمان مناسب
 • کمک کردن به درمان های خاص با اطلاعات به خصوص خود
 • ایجاد سازمان دهی در خدمات به گروه ها و افراد
 • ذخیره کردن اطلاعات بیماران
 • تجزیه و تحلیل رفتار های بدن بیماران

ذخیره و تحلیل و تجزیه اطلاعاتی که دستگاه هایی مانند تست نوار قلب ، ابزار های فشار خون و… ایجاد می کنند .

 • بازیابی اطلاعات بیماران
 • دسترسی بیماران به اطلاعات خود از طریق تلفن همراه و رایانه
 • سرعت دادن به تشخیص بیماری و درمان آن
 • کاهش هزینه های خدمات بهداشت و درمان

 

کاربرد پردازش ابری در شرکت های فناوری اطلاعات :

 • نصب و راه اندازی اپلیکیشن ها روی سرور
 • مدیریت اطلاعات
 • آزمایش محیط توسعه
 • آزمایش ابزارهای سئو
 • آزمایش برنامه های امنیتی
 • ایجاد یک محیط اماده برای نصب و راه اندازی وردپرس
 • کاهش هزینه برای فناوری اطلاعات
 • کاهش هزینه اجرا و مدیریت فرایند فناوری اطلاعات
 • ایجاد سود برای فناوری اطلاعات

 

کاربرد پردازش ابری در کسب و کار :

 • دسترسی به تمامی فایل های مورد نیاز برای کار
 • ایجاد تیم کاری به صورت یکپارچه
 • امکان از راه دور
 • استفاده در مدیریت ، تجزیه ، تحلیل ، پردازش اطلاعات
 • سرعت دادن در انجام پروژه ها
 • آسان سازی پشتیبان گیری و بازیابی
 • حفاظت از اطلاعات کار در برابر تمامی حادثه های ممکن
 • برنامه ریزی کار بدون سرمایه گذاری زیاد

 

کاربرد پردازش ابری در زندگی روزانه :

سئو کوتاه ترین راه برای بالابردن رتبه سایت


خوشت اومد؟ با دوستات به اشتراک بذار!

4

عکس العمل شما درباره این مطلب چی بود؟

اوه اوه
0
اوه
:( :(
0
:(
⋋_⋌ ⋋_⋌
0
⋋_⋌
:)) :))
0
:))
3> 3>
0
3>
like like
0
like