Submit - نوآوری های روز | تازه های تکنولوژی

نوع پست

مطلب
پست کامل همراه با عکس یا فیلم
لیست
ایجاد لیست (برای مقایسه و یا مطالبی که نیاز به رتبه بندی یا شماره گذاری دارند)
لیست امتیاز بندی شده
ایجاد لیست با قابلیت امتیاز دهی توسط کاربران (کاربران میتوانند به آیتم های لیست امتیاز مثبت یا منفی دهند)