• آموزش آنلاین زبان فارسی

  زبان هر کشوری نشان دهنده فرهنگ و تاریخ و هنر آن ملت است از این رو بسیار مهم است که افراد آن ملت برای حفظ...

  View Full Post
  زبان هر کشوری حامل تاریخ و فرهنگ و هنر آن کشور است. به واسطه همین زبان است که افراد یک ملت با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند و می‌توانند خود را به دیگر کشورها و مردم سراسر جهان بشناسانند. با توجه به این مهم٬ وظیفه ملت است تا بتوانند به خوبی از زبان کشور خود حفاظت...
  1
 • آموزش نویسندگی راهی برای نجات از بیهودگی

  هر شخصی از نویسنده تعریفی جدا دارد . برای مثال رضا بابایی بیان می کند نویسنده کسی است که می نویسد فقط همین ! خوب...

  آموزش نویسندگی
  View Full Post
  آموزش نویسندگی راهی برای نجات از بیهودگی   قبل از اینکه به بیان آموزش نویسندگی بپردازیم باید به تعریف عناصر اصلی آموزش نویسندگی یعنی نویسنده ، نویسندگی ، انواع آنها و… بپردازیم .   نویسنده کیست ؟ هر شخصی از نویسنده تعریفی جدا دارد . برای مثال رضا بابایی بیان می کند نویسنده کسی است...
  13