• دیجیتال مارکتینگ در زمان شیوع کرونا

    از زمان گسترش دیجیتال مارکتینگ، هیچ رویدادی مهم‌تر از شیوع ویروس کرونا در جهان رخ نداده است. شیوع کرونا نه تنها به طرز ناخوشایندی بر...

    انتخاب شیوه درست دیجیتال مارکتینگ
    View Full Post
    از زمان گسترش دیجیتال مارکتینگ، هیچ رویدادی مهم‌تر از شیوع ویروس کرونا در جهان رخ نداده است. شیوع کرونا نه تنها به طرز ناخوشایندی بر زندگی افراد بیشماری در سراسر جهان تاثیر گذاشته، بلکه نوعی شوک به اقتصاد جهانی وارد کرده است که به این زودی‌ها اثرات زیان بار آن رفع نخواهد شد. در حال...
    1