• سیستم اینترنت اشیا چیست ؟

  اینترنت اشیا را اینترنت چیزها هم می نامند. سیستم اینترنت اشیا در واقع به میلیارد ها دستگاهی اشاره دارد. که در سراسر جهان می توانند...

  اینترنت اشیا
  View Full Post
  سیستم اینترنت اشیا چیست؟   مقدمه اینترنت اشیا را اینترنت چیزها هم می نامند. سیستم اینترنت اشیا در واقع به میلیارد ها دستگاهی اشاره دارد. که در سراسر جهان می توانند .به اینترنت متصل شوند. این دستگاه ها قابلیت گردآوری داده ها و اشتراک گذاشتن آنها را دارند. با توجه به تراشه های ارزان کامپیوتری...
  6
 • در عصر جدید با تکنولوژی اینترنت اشیاء چه می گذرد؟

  مطلبی مفید برای توضیح اینترنت اشیاء

  View Full Post
  دوست گرامی اکنون که این مقاله را می خوانی بگذار بگویم که در عصر جدید با این تکنولوژی ((اینترنت اشیا)) چه فعالیت هایی را می توان انجام داد و چقدر علم بشر روز به روز در حال پیشرفت است. هیچ کس از ما روزی فکرش را نمی کرد که تکنولوژی به حدی برسد که ما...
  3