• سایت فیس بوک و صفرتاصد این فناوری

    سایت فیس بوک را می توان شبکه ای اجتماعی دانست که در تاریخ 4 فوریه سال 2004 توسط فردی به نام مارک زاکربرگ پدید آمد...

    سایت فیس بوک
    View Full Post
    سایت فیس بوک و صفرتاصد این فناوری سایت فیس بوک چیست ؟ سایت فیس بوک را می توان شبکه ای اجتماعی دانست که در تاریخ 4 فوریه سال 2004 توسط فردی به نام مارک زاکربرگ پدید آمد . سایت فیس بوک مانند یک صفحه مجازی به صورت رایگان برای تمام افراد جهان در دسترس است...
    9