• بورس اوراق بهادار

    بورس همانند یک بازار است که در آن هم خریدار و هم فروشنده وجود دارد تا با یکدیگیر معامله کنند.

    بورس اوراق بهادار
    View Full Post
    بورس اوراق بهادر چیست ؟ برای اینکه بتوانیم بورس اوراق بهادر را به طور ساده و عامیانه توضیح دهیم باید بگوییم که بورس همانند یک بازار است که در آن هم خریدار و هم فروشنده وجود دارد تا با یکدیگیر معامله کنند. تبادلات بازار بورس اوراق بهادار همانند بازارهای دیگر می تواند به صورت اینترنتی...
    0