• درمان ترس و فوبيا

    ترس و فوبيا انواع مختلفي دارد ولي اين دو مقوله كمي با يكديگر تفاوت دارند. در حقيقت، ترس يك حس غريزي است كه به طور...

    View Full Post
    ترس و فوبيا در اين مقاله با انواع ترس و فوبيا آشنا مي‌شويم، علل بروز آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و روش درمان آن را نيز بيان مي‌كنيم. ترس يك واكنش طبيعي است كه در اثر يك خطر واقعي ايجاد مي‌شود. به عنوان مثال، همه ما از رو به رو شدن با يك حيوان...
    -1