• در عصر جدید با تکنولوژی اینترنت اشیاء چه می گذرد؟

  مطلبی مفید برای توضیح اینترنت اشیاء

  View Full Post
  دوست گرامی اکنون که این مقاله را می خوانی بگذار بگویم که در عصر جدید با این تکنولوژی ((اینترنت اشیا)) چه فعالیت هایی را می توان انجام داد و چقدر علم بشر روز به روز در حال پیشرفت است. هیچ کس از ما روزی فکرش را نمی کرد که تکنولوژی به حدی برسد که ما...
  3
 • تکنولوژی چگونه زندگی ما را در دست گرفته است؟

  از نظر ریشه شناسی، تکنولوژی یا فناوری ریشه در زبان یونانی دارد. و در واقع کلمه تکنولوژی از دو واژه یونانی  techne به معنای هنر،...

  View Full Post
  مقدمه امروزه تکنولوژی(technology) یا فناوری یکی از کلمات کلیدی دنیای ما می باشد و به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها تبدیل شده است. در واقع به عنوان یک مقوله تحلیلی، برای درک ما از کل تاریخ بشریت، و حتی فراتر از آن، ضروری به نظر می رسد. از این رو شناخت مفهوم تکنولوژی...
  0