• شب یلدا از گذشته تا کنون

    آخرین شب پاییز را سال های بسیار طولانی است که در کشور ایران با عنوان شب یلدا به عنوان طولانی ترین و تاریک ترین شبی...

    شب یلدا ، جشن یلدا ، میوه
    View Full Post
    شب یلدا از گذشته تا کنون: ((شب یلدا ، جشن یلدا ، جشن ، میوه)) شب یلدا چیست ؟ آخرین شب پاییز را سال های بسیار طولانی است که در کشور ایران با عنوان شب یلدا به عنوان طولانی ترین و تاریک ترین شبی که در کل سال وجود دارد جشن می گیرند . تا...
    7