• تفاوت بک اند با فرانت اند

    توسعه دهندگان فرانت اند کسانی هستند که جلوه های ظاهری سایت را انجام میدهند و توسعه دهندگان یک اند کسانی هستند که پشت زمینه برنامه...

    View Full Post
    فهرست توسعه دهنده نهایی یا فرانت اند (Front End Developer) توسعه دهنده پس زمینه یا بک اند (Backend Developer) توسعه دهنده کامل (Full Stack Development) نتیجه پیشرفت در برنامه نویسی یک روزه به دست نمی آید.بلکه در طول مدت طولانی و صبر و حوصله محقق می شود.با توجه به این که شما در دنیای تکنولوژی...
    1