• تاثیر بلاک چین بر بازاریابی

    بسیاری از افراد فکر می کنند ارزش بلاکچین فقط مربوط به امور مالی است در صورتی که مزایایی برای بازاریابان نیز به همراه خواهد داشت.

    View Full Post
    بسیاری از افراد فکر می کنند ارزش تکنولوژی بلاکچین فقط مربوط به امور مالی است در صورتی که مزایایی برای بازاریابان نیز به همراه خواهد داشت. بلاک چین در همه زمینه های کسب و کار از جمله حوزه های بازاریابی تاثیرگذار بوده است. از بلاک چین می توان برای دستیابی به اهداف کلیدی در بازاریابی مانند مبارزه...
    0