• سخت افزار و آشنایی با تمام اجزای آن

    سخت افزار  را در دید اول می توان تشکیل شده از سخت افزار یعنی قطعات الکترونیکی و مکانیکی که به صورت فیزیکی و قابل لمس...

    سخت افزار و آشنایی با اجزای آن
    View Full Post
    سخت افزار و آشنایی با تمام اجزای آن :   علم کامپیوتر : علم کامپیوتر تشکیل شده از دو بخش ( سخت افزار و نرم افزار ) است . درواقع کامپیوتر را می توان تشکیل شده از 4 واحد اصلی دانست : (واحد ورودی ، واحد خروجی ، واحد حافظه ، واحد پردازش کننده .)...
    4