• هوش مصنوعی در معماری

    کاربرد‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت ساختمان وسیع است. از جمع آوری اطلاعات جهت بررسی تا را‌ه ‌اندازی سیستم‌ های ایمنی هوشمند همگی...

    هوش مصنوعی در معماری
    View Full Post
    هوش مصنوعی در معماری هوش مصنوعی در معماری از کاربرد تا معایب! همه جا نوآوری ها نظیر هوش مصنوعی به چشم می خورد و تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد. موضوع تأثیرات مثبت هوش مصنوعی و تکنولوژی های روز دنیا در راحت تر شدن زندگی بر کسی پوشیده نیست. نوآوری ها به طور...
    1