• ورزش در خانه در دوران قرنطینه

    شیوع کرونا فعالیت‌های خارج از منزل بسیاری از ما را محدود کرده است و به همین دلیل هم دیگر نمی‌توانیم مانند گذشته آزادانه در خارج...

    ورزش در خانه
    View Full Post
    ورزش در خانه در زمان قرنطینه به یکی از بحث‌های محبوب در اینترنت بدل شده است. با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که برای حضور در اجتماعات ایجاد شده است، افراد زیادی به دنبال روش‌های ورزش در خانه می‌گردند. فعلا مجبور هستیم در خانه بمانیم و نمی‌توانیم از باشگاه استفاده کنیم و یا به...
    1