• نگاهی کوتاه به ورزش کراسفیت

    با کراس فیت در طول مناسب ترین زمان علاوه بر زیبایی و تناسب اندام میتوانید سطح انعطاف و ظرفیت بدن خود را بالا ببرید

    View Full Post
    با کراس فیت در طول مناسب ترین زمان علاوه بر زیبایی و تناسب اندام میتوانید سطح انعطاف و ظرفیت بدن خود را بالا ببرید.این ورزش قدرتی و رو به گسترش نخستین بار در سال ۲۰۰۰ توسط جرج گلاسمن و لورن جنای براساس علم و آزمایشات مختلف پدید آمد.شالوده کراسفیت تمرین دادن و تربیت بدن برای...
    0