• ابرداده ها چگونه به تکنولوژی یادگیری ماشینی کمک کنند؟

    یادگیری ماشینی در عصر تکنولوژی انسان را حیرت انگیز می کند.

    View Full Post
    همگی ما می دانیم که در عصرتکنولوژی می توانیم داده های بسیار بزرگی را بدست آوریم، بسیاری از مجهولات و مسائل دنیای امروزی ، به دلیل عدم داشتن اطلاعات مفید و مخصوص مربوط به آن مجهولات است. با به دست آوردن اطلاعات بسیار و یادگیری ماشینی می توانیم برداده ها تسلط پیدا کنیم و آن...
    0