Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

قوانین و مقررات

1-همه محتوای این وبسایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده است و کاربران آن نیز باید از این قوانین در فعالیت های خود طبعیت کنند.

2-مشارکت کننده در دروس و یا خریدار هر نوع محصول از این وبسایت و زیر دامنه های آن باید از کارت بانکی خود جهت خرید استفاده کنند.

3-وبسایت و کارمند مربوطه آن میتواند در صورت خرید، از خریداردرخواست احراز هویت از طریق ارسال عکس کارت بانکی، کارت ملی و سلفی نماید.

4-استفاده و خرید محصولات و همچنین فعالیت در این وبسایت و زیر دامنه های آن به معنی پذیرش قوانین وبسایت میباشد و حتما باید قبل از خرید قوانین مطالعه شود.

5-در صورت نارضایتی مشتری از خدمات وبسایت وجه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel